Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Optimization of blasting works during the destruction of masses with complex structure

B. Ekvist1

1Physical Processes of Mining and Geocontrol Department, National University of Science and Technology “MISiS”, Moscow, Russia


Min. miner. depos. 2017, 11(3):34-39


https://doi.org/10.15407/mining11.03.034

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Purpose.To study the quality of crushing rocks with different strength properties, depending on parameters of the charges location and the blasting time.

      Methods. Based on the destruction of laboratory samples, histograms of granulometric composition were constructed and analyzed depending on the charges location and the blasting time.

      Findings. The regularities of the granulometric composition are received depending on the charges location and the blasting time.

      Originality.The improvement of crushing due to explosions of charges with changed parameters depending on strength properties of samples is proved.

      Practical implications. The method is proposed for changing the location of charges and the time of their blasting, depending on the rock mass structure, which is obtained, in particular, during its radiographic inspection by the georadar.

      Keywords: masses with complex structure, georadar, georadiolocation, gradient, strength properties of rocks, parameters of drilling and blasting operations, explosion results


      REFERENCES

Alenichev, I.A. (2016). Korrektirovka udel’nogo raskhoda vzryvchatogo veshchestva. Gornyy Informatsionno-Analiti-cheskiy Byulleten’, (7), 364-373.

Ekvist, B.V., & Vartanov, V.G. (2006). Laboratornyy praktikum po distsipline “Tekhnologiya i bezopasnost’ vzryvnykh rabot”. Moskva: Gornaya kniga.

Gorokhov, N.L. (2011). The Mathematical Formulation and Numerical Implementation of Dynamic Problems of Geomechanics Using Finte Element Method. Scientific Reports on Resource Issues, (1), 205-211.

Hiyeu, C.K., Ahn, N.D., Fuk, N.V., & Belin, V.A. (2015). Pilot Studies of Influence of Diameter of Explosive Wells on Seismic Action of Explosions on Nuybeo Coal Mine. In Explosive Technologies (pp. 252-255). Hanoi: NTU.

Hosseini, M., & Baghikhani, M.S. (2013). Analysing the Ground Vibration Due to Blasting at AlvandQoly Limestone Mine. International Journal of Mining Engineering and Mineral Processing, 2(2), 17-23.
https://doi:10.5923/j.mining.20130202.01

Kulizhnikov, A.M., Burda, S.N., & Belozerov, A.A. (2004). Primenenie georadarov dlya razvedki i otsenki zapasov dorozhno-stroitel’nykh materialov. Gornyy Zhurnal, (3), 86-87.

Kutuzov, B.N., Ekvist, B.V., & Bragin, P.A. (2008). Sravnitel’naya otsenka seysmicheskogo vozdeystviya vzryva skvazhinnykh zaryadov pri ispol’zovanii sistemy neelektricheskogo initsiirovaniya i elektrodetonatorov s elektronnym zamedleniem. Gornyy Zhurnal, (12), 44-46.

Kutuzov, B.N. (2009). Metody vedeniya vzryvnykh rabot. Razrushenie gornykh porod vzryvom. Moskva: Gornaya kniga. Netleton, M. (1989). Protsessy detonatsii. Moskva: Mir.

Semeykin, N.P., Pomozov, V.V., Ekvist, B.V., & Mona-khov, V.V. (2008). Geofizicheskie pribory novogo pokole-niya. Gornyy Informatsionno-Analiticheskiy Byulleten’, (12), 203-210.

Sovmen, V.K., Kutuzov, B.N., Mar’yasov, A.L., Ekvist, B.V., & Tokarenko, A.V. (2012). Seysmicheskaya bezopasnost’ pri vzryvnykh rabotakh. Moskva: Gornaya kniga.

Лицензия Creative Commons