Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Ways to improve safety of a pumping-circulatory system of a drilling rig

L. Skitsa1, T. Yatsyshyn1, М. Liakh1, О. Sydorenko2

1Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine

2Scientific-Research and Design Institute PJSC “Ukrnafta”, Ivano-Frankivsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2018, 12(3):71-79


https://doi.org/10.15407/mining12.03.071

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Purpose. To modernize a pumping-circulatory system of a drilling rig in order to improve the environmental safety data, reliability, and convenience during oil well construction.

      Methods. Methods of system analysis of the conditions and use of different design features of facilities and equipment of pumping-circulatory systems for well washing with muds have been applied. Computer modeling has been performed to assess the risks of pumping-circulatory station operation; theoretical and experimental data have been evaluated and generalized to develop environmentally friendly pumping-circulatory system.

      Findings. Improved design of a pumping-circulatory system which components are made of elastic (e.g. rubber-textile) materials has been proposed; the design provides air-tightness and prevents harmful substances from penetrating into the environment. Modernized pumping-circulatory system allows obtaining efficient operation results since it meets following requirements: quick readjustment to the drilling mode under certain conditions; minimum time for transportation to the operating site, assembling and disassembling; compactness and mobility; convenient and safe labor conditions for the personnel; and considerable damage-resistance.

      Originality. The paper demonstrates the approach aimed at the increase of environmental safety level, labor protection, and efficiency of operating processes in terms of pumping-circulatory system based on stage-by-stage study of different sections of the equipment, technological processes, and impact of the related substances. The research has made it possible to determine the ways for the improvement of separate equipment units as well as to define their positioning and provide proper operation modes. That approach, aimed at the increase of the environmental safety level of the industry, is appropriate to be applied at other stages of the life cycle of oil and gas industry.

      Practical implications. The pumping-circulatory system under consideration requires minimum transportation expenses being very cheap to transport, assemble, operate, maintain, and disassemble.

      Keywords: pumping-circulatory system, environmental safety, oil and gas wells, well construction, rubber-textile reservoirs, mud


      REFERENCES

Alymov, V., & Tarasova, N. (2004). Tekhnogennyy risk: analiz i otsenka. Moskva: Nedra.

Arakelyan, E., Lyskova, Z., & Korchakov, V. (1997). Sistema zamknutogo obratnogo vodosnabzheniya burovoy skva-zhiny. Patent No. 2084611, Rossiyskaya Federatsiya.

Fedorovych, Ya., Kryzhanivskyi, Ye., Korop, I., & Liakh, M. (2008). Mobilna burova ustanovka. Patent No. 35712, Ukraina.

Kurhanskyi, V. (2006). Do pytannia zabrudnennia otochuiuchoho seredovyshcha v protsesi burinnia naftovykh i hazovykh sverdlovyn. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, (38-39), 7-9.

Liakh, M., Vakaliuk, V., Yatsyshyn, T., Solonychnyi, Ya., Liakh, Yu., & Vilchyk, O. (2010). Hidrotsyklon. Patent No. 89267, Ukraina.

MOZ. (2007). Nakaz “Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii “Otsinka ryzyku dlia zdorovia naselennia vid zabrudnennia atmosfernoho povitria”. Kyiv: Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy.

Podavalov, Y. (2010). Ekologiya neftegazovogo proizvodstva. Moskva: Infra-Inzheneriya.

Savyk, V., Pedenko, Yu., Liakh, M., Sieryi, V., Tymoshenko, V., & Luzhanytsia, O. (2009). Skhema obviazky tsyrkulia-tsiinoi systemy pry burinni z promyvanniam sverdlovyny pinoiu. Patent No. 42464, Ukraina.

Shkitsa, L., & Yatsyshyn, T. (2012). Stan ekolohichnoi bezpeky terytorii burovoi ustanovky v zalezhnosti vid intensyvnosti vyparovuvannia burovoho rozchynu. Modeliuvannia ta Informatsiini Tekhnolohii, (65), 10-16.

Shkitsa, L., & Yatsyshyn, T. (2013). Computer-aided chart of ecological safety evaluation of atmospheric pollution by mud steams. Scientific Bulletin of North University of Baja Mare. Series D. Mining Mineral Processing Non-Ferrous Metallurgy Geology and Environmental Engineering, XXVII(1), 131-138.

Shkitsa, L., Yatsyshyn, T., Liakh, M., & Fedoliak, N. (2013). Vibrosyto dlia ochyshchennia burovoho rozchynu. Patent No. 101928, Ukraina.

Shkitsa, L., Yatsyshyn, T., Popov, А., & Artemchuk, V. (2013). Prognozirovaniye rasprostraneniya zagryaznyayushchikh veshchestv v atmosfere na territorii burovoy ustanovki. Neftyanoye Khazyaystvo, (11), 136-140.

Shkitsa, L., Yatsyshyn, T., Lyakh, M., & Sydorenko, O. (2016). Means of atmospheric air pollution reduction during dril-ling wells. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (144), 012009.
https://doi.org/10.1088/1757-899x/144/1/012009

Shvydkyi, O. (2010). Pro kompleksnyi pidkhid do moderni-zatsii nasosno-tsyrkuliatsiinoi systemy burovoi ustanovky. Zbirnyk Naukovykh prats NAK “Naftohaz Ukrainy”. Problemy Naftohazovoi Promyslovosti, (8), 197-200.

Steinsvag, K., Galea, K.S., Krüger, K., & Peikli, V. (2011). Effect of drilling fluid systems and temperature on oil mist and vapour levels generated from shale shaker. The Annals of Occupational Hygiene, 55(4), 347-356.
https://doi.org/10.1093/annhyg/meq097

Tishchenko, N. (1991). Okhrana atmosfernogo vozdukha. Raschet soderzhaniya vrednykh veshchestv i ikh raspredeleniye v vozdukhe. Moskva: Khimiya.

Yatsyshyn, T. (2012). Ohliad matematychnykh modelei protse-su vyparovuvannia. Modeliuvannia ta Informatsiini Tekhnolohii, (66), 18-30.

Лицензия Creative Commons