Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Development of a Research Methodology and Analysis of the Stress State of a Parting under the Joint and Downward Mining of Coal Seams

I. Kovalevska1, M. Barabash2, V. Snihur3

1National Mining University, Dnipro, Ukraine

2LLC “DTEK Energy”, Kyiv, Ukraine

3MM “Ternivske”, PJSC “DTEK Pavlohradvuhillia”, Pavlohrad, Ukraine


Min. miner. depos. 2018, 12(1):76-84


https://doi.org/10.15407/mining12.01.076

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Purpose. The investigation of the stress-strain state (SSS) of a parting under the joint and downward mining of coal seams.

      Methods. The studies have been carried out on the basis of a computational experiment by means of the finite elements method, mining observations of rock pressure manifestations and their comparative analysis.

      Findings. A research methodology has been developed of the parting rocks state under the joint and downward mining of coal seams.

      Originality. The patterns of the stress-strain state change of the parting rocks have been determined in the process of joint mining of two coal seams by the descending order.

      Practical implications. The conducted researches will make possible to improve stability of mine workings and their repeated use.

      Keywords: coal seams, joint mining, parting, computational experiment, stability


      REFERENCES

Baysarov, L.V., Il’yashov, M.A., & Demchenko, A.I. (2005). Geomekhanika i tekhnologiya podderzhaniya povtorno ispol’zuyemykh gornykh vyrabotok. Dnipropetrovsk: Lira LTD.

Bondarenko, V., Kovalevs’ka, I., & Fomychov, V. (2012). Features of Carrying Out Experiment Using Finite-Element Method at Multivariate Calculation of “Mine Massif – Combined Support” System. Geomechanical Processes During Underground Mining: School of Underground Mining 2012, 7-13.
https://doi.org/10.1201/b13157-3

Bondarenko, V.I., Kovalevskaya, I.A., Simanovich, G.A., & Snihur, V.G. (2014). Eksperimental’nyye issledovaniya pucheniya porod pochvy podgotovitel’nykh vyrabotok na pologikh plastakh Donbassa. Dnipropetrovsk: LizunovPres.

Bondarenko, V.I., Kovalevskaya, I.A., Simanovich, G.A., Viv-charenko, A.V., Malykhin, A.V., & Gusev, A.S. (2014). Geomehanika nagruzheniya i raschet parametrov krepezhnoy i ohrannoy sistem podgotovitelnykh vyrabotok shaht Zapadnogo Donbassa. Dnipropetrovsk: LizunovPres.

Bondarenko, V., Hardygora, M., Symanovych, H., Sotskov, V., & Snihur, V. (2016). Numerical Methods of Geomechanics Tasks Solution During Coal Deposits’ Development. Mining of Mineral Deposits, 10(3), 1-12.
https://doi.org/10.15407/mining10.03.001

Chernyak, I.L. (1984). Upravleniye gornym davleniyem v podgotovitel’nykh vyrabotkakh glubokikh shakht. Moskva: Nedra.

Fadeyev, A.B. (1987). Metod konechnykh elementov v geomekhanike. Moskva: Nedra.

KD 12.01.01.201-98. (1998). Raspolozheniye, okhrana i podderzhaniye gornykh vyrabotok pri otrabotke ugolnykh plastov na shakhtakh. Kiev: Ukrainskiy nauchno-issledovatel’skiy marksheyderskiy institut.

Kovalevska, I., Fomychyov, K., & Vyvcharenko, A. (2010). Calculation Substantiation of the Yield Lock Model of the Polygonal Yieldable Support with Elongated Props by Means of Experiment. New Techniques and Technologies in Mining, 83-87.
https://doi.org/10.1201/b11329-15

Kovalevs’ka, I., Vivcharenko, O., & Snigur, V. (2013). Specifics of Percarbonic Rock Mass Displacement in Longwalls End Areas and Extraction Workings. Mining of Mineral Deposits, 29-33.
https://doi.org/10.1201/b16354-7

Simanovich, A.M., & Srebnyy, M.A. (1976). Okhrana vyrabotok na glubokikh gorizontakh. Moskva: Nedra.

Skipochka, S.I., Mukhin, A.V., & Chervatyuk, V.G. (2002). Geomekhanika okhrany vyyemochnykh vyrabotok shtrekov v neustoychivykh porodakh. Dnepropetrovsk: Natsіonalnaya gornaya akademіya Ukrainy.Sokolov, S.A. (1997). Upravleniye sostoyaniyem massiva pri sovmestnoy otrabotke svity pologikh gazonosnykh ugol’nykh plastov. In Nedelya Gornyaka (pp. 160-162). Moskva: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet.

SOU 10.1.001.85790.011:2007. (2007). Pidhotovchi vyrobky na polohykh plastakh. Vybir kriplennia, sposobiv i zasobiv okhorony. Donetsk: Donetskyi vuhilnyi instytut.

Usachenko, B.M. (1979). Svoystva porod i ustoychivost’ gornykh vyrabotok. Кyiv: Naukova dumka.

Usachenko, B.M., Cherednichenko, V.P., & Golovchanskiy, I.Ye. (1990). Geomekhanika okhrany vyrabotok v slabometamorfizirovannykh porodakh. Кyiv: Naukova dumka.

Zadavin, G.D. Gusel’nikov, L.V., V’yunikov, A.A., & Litovchenko, P.I. (2009). O geomekhanicheskikh kriteriyakh vybora tekhnologicheskikh skhem pri otrabotke udaroopasnykh i podrabotannykh plastov. In Gornyy Informatsionno-Analiticheskiy Byulleten’, (6), 361-368.

Zborshchik, M.P., & Nazimko, V.V. (1986). Mekhanizm sdvi-zheniya porod i pereraspredeleniye napryazheniy vokrug vyrabotok, podderzhivayemykh v obrushennoy i uplotnennoy tolshche. Razrabotka Mestorozhdeniy Poleznykh Iskopayemykh, (73), 48-52.

Лицензия Creative Commons