Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Technology of micro-cement injection of destroyed and fractured massif at orlovsky mine

L. Krupnik1, Yu. Shaposhnik2, S. Shaposhnik3, A. Konurin2

1Department of Mining and Metallurgical Machinery and Equipment, Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev, Almaty, Republic of Kazakhstan

2Laboratory of Physical and Technical Geotechnology, Institute of Mining named after N.A. Chinakal of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

3Department of Geomechanics and Mining, D. Serikbaev East-Kazakhstan State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan


Min. miner. depos. 2017, 11(1):87-92


https://doi.org/10.15407/mining11.01.087

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Purpose.Research into the method of strengthening destroyed and fractured rock massif by micro-cement injection during rock driving at Orlovsky mine of “Vostoktsvetmet” LLP.

      Methods. In situ researches of massif strengthening by cement slurry were performed. Monitoring of injection works implementation was carried out by control tests of reinforced rock cores. Phase composition of core samples (crushed probe) was defined on the X-ray diffractometer. Method of raster electron microscopy with energy dispersive microanalysis was used to determine the surface morphology and local elemental analysis of core samples. The material and labor costs related to works on strengthening of rock massif were calculated.

      Findings. Massif strengthening method was studied. MasterRoc MP 650 micro-cement produced by BASF Construction Chemicals Ltd with addition of 1 – 2% of cement weight of Rheobuild 2000PF was used as cement slurry. The uniformity of the working contour in tunnel faces was observed after the third cycle of works on rocks injection. Unsafe working conditions for packer installation have been revealed. It was recommended to carry out pilot tests of tunneling technology in destroyed and fractured massif using the two-component organic-mineral resin “Blocksil” and long selfwedging packers with injection tubes.

      Originality. We established peculiarities of implementing technology of strengthening destroyed and fractured rock massif by micro-cement injection. Quantitative indicators of micro-cement content in the injected rock massif were identified.

      Practical implications. Technology of strengthening destroyed and fractured rock massif by micro-cement injection was developed and tested at Orlovsky mine.

      Keywords: technology of massif injection, micro-cement, packers with injection tubes, place driving, rock massif stability


      REFERENCES

Butenko, I.T., Kara, V.V., Salnikov, V.K., & Pihovich, I.J. (1978). Khimicheskiy sposob uprochneniya porod v ochistnykh zaboyakh ugol’nykh shakht. Kyiv: Tehnіka.

Feofanov, A.N. (2009). Likvidatsiya pustot starykh gornykh vyrabotok tamponirovaniyem. Proceedings UkrNIMI National Academy of Sciences of Ukraine, (4), 50-60.

Kiziyarov, O.L. (2004). Model’ dlya issledovaniya parametrov tekhnologii kombinirovannogo uprochneniya krovli v lavakh. Collection of Scientific Works, (18), 87-91.

Kiziyarov, O.L. (2012) Obosnovaniye parametrov tekhnologii kombinirovannogo uprochneniya krovli v lavakh. Alchevsk: Donbaskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet.

Klimchuk, I.V. (2007). Opyt primeneniya polimernykh techno-logiy na gornodobyvayushchikh predpriyatiyakh Rossii. Mining, (4), 22-25.

Pravila obespecheniya promyshlennoy bezopasnosti dlya opasnykh proizvodstvennykh ob’ektov po khraneniyu i pererabotke rastitel’nogo syr’ya. (2014). Astana: Ministerstvo po investitsiyam i razvitiyu Respubliki Kazakhstan.

STO NOSTROY 2.3.18-2011. (2011). Osvoenie podzemnogo prostranstva. Ukreplenie gruntov in’ektsionnymi metodami v stroitel’stve. Moskva: Nostroy.

STO 17466563-001-2011. (2011). Rekomendatsii po in’ektsion-nomu zakrepleniyu gruntov s primeneniem osobo tonko-dispersnogo mineral’nogo vyazhushchego (OTDV) “MIKRODUR”. Pravila proektirovaniya i proizvodstva rabot. Moskva: MTSK.

Лицензия Creative Commons