Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Cutting-edge industrial technology of mining tool manufacturing

Iu. Savchenko1, A. Gurenko2, O. Naumenko3

1Department of Mining Engineering, National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

2Manager, LLC “VF Consulting Services”, Kyiv, Ukraine

3Department of Structural, Theoretical and Applied Mechanics, National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2016, 10(4):105-110


https://doi.org/10.15407/mining10.04.105

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Purpose. To conduct a comparative economic analysis of cermet alloys regeneration technology to identify the most “environmentally friendly” and cost-effective processing of solid alloys waste.

      Methods. As a research technique current article considers analysis of current methods of tungsten cobalt hard alloys regeneration: pyro and hydro metallurgical, chemical (chlorine, zinc), thermochemical and using explosion energy of blasting explosives.

      Findings. WA comparative economic analysis or cermet alloys regeneration technologies was conducted.

      Originality.Fundamental way of shock wave treatment to stimulate destruction of powder product of any configuration in order to obtain a high quality powder for further formation, sintering and tool manufacturing of multiple use is demonstrated; ecologically friendly technology of hard alloys and cermet components of outdated military hardware and ammunition recycling.

      Practical implications.. Industrial mastering of the developed technology allows to solve the following issues: – utilizing super hard metal and alloys scrap subsequent regeneration, which ensures significant savings of strategic raw material; – the use of new technology, which excludes ineffective ways of scarce raw materials working and manufacturing products as per international standards; – gradual reduction of import in favor of hard alloys cermet tools; – reduction and subsequent cut down of strategic metals and alloys scrap export, shifting towards export of readymade products – powders and tools, which will significantly increase foreign currency earnings in the country.

      Keywords: : tungsten, cobalt, tool, hard alloy, cermet, recycling, heterogeneous medium, defect formation


      REFERENCES

Didyk, R.P., Viunnyk, O.M., Hriaznova, L.V., Antsyferov, O.V., Savchenko, Yu.V., Pashchenko, M.I., Tubeliaeva, H.D., & Masakovskyi, E.A. (2000). Sposib reheneratsii volframovmisnykh tverdykh splaviv. Patent No 15322, Ukraine.

Savchenko, Yu. (2014). Stvorennia burovoho instrumentu z vysokym resursom i vlastyvostiamy. In: Sovremennye innovatsionnye tekhnologii podgotovki inzhenernykh kadrov dlya gornoy promyshlennosti i transporta 2014 (pp. 295-301). Dnipropetrovsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet.

Savchenko, Yu., & Gurenko, A. (2014). Ekonomicheskiy analiz tekhnologiy regeneratsii metallokeramicheskogo instrumenta. In: Razvitie informatsionno-resursnogo obespecheniya obrazovaniya i nauki v gorno-metallurgicheskoy otrasli i na transporte 2014 (349-354). Dnipropetrovsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet.

Savchenko, Yu., & Verner, I. (2014). Vysokoeffektivnyy instrument iz modifitsirovannogo tverdogo splava. In: Sovremennye materialy, tekhnika i tekhnologii v mashinostroenii (pp. 25-27). Dnipropetrovsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet.

Savchenko, Yu., & Gurenko, A. (2016). Ekonomicheskaya otsenka tekhnologii regeneratsii sverkhtverdykh materialov s ispol’zovaniem energii vzryva. In: Sovremennye innovatsionnye tekhnologii podgotovki inzhenernykh kadrov dlya gornoy promyshlennosti i transporta 2016 (pp. 215-219). Dnipropetrovsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet.

Schneider, A., Anciferov, A., Didyk, R., Savcenko, Ju., Vjunik, A., & Masakovskij, E. (1997). Verfahren und einrichtung zur wiedergewinnung von harten legierungen und gesinterten materialien. Patent No WO 1997005295 A1, Germany.

Shikunov, V. (1997). Novaya zhizn’ korpusov snaryadov. Voennyy parad, 7(1997), 37-39.

Stanyukovich, K. (1971). Neustanovivshiesya dvizheniya splo-shnoy sredy. M: Nauka.

Лицензия Creative Commons