Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Assessment of factors affecting the change in permeability parameters
massif at underground coal gasification

Tishkov V.V.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(4):507-514


https://doi.org/10.15407/mining09.04.507

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The analysis of patterns in the system of hydrogeomechanical rock aquifers – underground gasification channel based on the synthesis of two types of numerical models is carried out. The results of zonal change of volume deformation magnitudes while caring out underground coal gasification process are emphasize. The updating massif penetration recommendations while hydro-geological simulation for the purpose of water inflows in underground gas-generator are given.


      REFERENCES

Upravlenie geofil'tratsionnym sostoyaniem gornogo massiva pri vedenii gornykh rabot / I.A. Sadovenko, V.I. Timoshchuk, A.A. Matvienko // Kompleksnoe i ratsional'noe osvoenie zhelezorudnykh mestorozhdeniy. – Gubkin, 1990. – S. 29 – 31.

Fadeev A.B. Metod konechnykh elementov v geomekhanike / A.B. Fadeev. – M.: Nedra, 1987. – 221 s.

Tishkov V.V. Osoblyvosti formuvannia tekhnohennoi pronyknosti v krovli vuhilnoho sharu pry pidzemnii hazyfikatsii vuhillia / V.V.Tishkov // Naukovyi visnyk NHU. – 2012. – No 1. – S. 35 – 39.

Lomakin E.A. Chislennoe modelirovanie geofil'tratsii / Lomakin E.A., Mironenko V.A., Shestakov V.M. – M.: Nedra, 1988. – 228 s.

Лицензия Creative Commons