Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Some features of work of device on preparation of bore hole to fastening

Davydenko O.M.1, Ignatov A.O.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(4):500-506


https://doi.org/10.15407/mining09.04.500

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The subject of the article is the analysis of the state and prospects of development of technique and technology of fastening of bore holes. A feature of construction and principle of action of the improved device is considered for treatment of barrel of bore hole. The technical solutions used for improved device for treatment of barrel of bore hole are pointed out.


      REFERENCES

Budnikov V.F. Problemy mekhaniki bureniya i zakanchivaniya skvazhin / Budnikov V.F., Bulatov A.I., Makarenko P.G. – M.: Nedra, 1996. – 496 s.

Makovey N. Gidravlika bureniya / N. Makovey: Per. s rum. – M.: Nedra, 1986. – 536 s.

Bulatov A.I. Gidromekhanika uglubleniya i tsementirovaniya skvazhin / Bulatov A.I., Gabuzov G.G., Makarenko P.P. – M.: Nedra, 1999. – 438 s.

Promyvka pri burenii, kreplenii i tsementirovanii skvazhin / [Belikov V.G., Bulatov A.I., Ukhanov R.F. i dr.] – M.: Nedra, 1974. – 240 s.

Davidenko A.N. Usovershenstvovanie ustroystva dlya obrabotki skvazhiny / A.N. Davidenko, A.A. Ignatov, V.V. Yatsyk // Naukoviy visnik NGU. – 2008. – No 4. – S. 36 – 37.

Shterenlikht D.V. Gidravlika / D.V. Shterenlikht. – M.: Energoatomizdat, 1984. – 639 s.

Chugaev R.R. Gidravlika / R.R. Chugaev. – L.: Energoizdat, 1982. – 672 s.

Fedyaevskiy K.K. Gidromekhanika / Fedyaevskiy K.K., Voytkunskiy Ya.I., Faddeev Yu.I. – L.: Sudostroenie, 1968. – 568 s.

Sherstyuk A.N. Nasosy, ventilyatory, kompressory / A.N. Sherstyuk. – M.: Vysshaya shkola, 1972. – 338 s.

Лицензия Creative Commons