Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Revisiting the preservation of uniformity advance of combustible face

Saik P.B.1, Falshtynskyi V.S.1, Dychkovskyi R.O.1, Lozynskyi V.G.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(4):487-492


https://doi.org/10.15407/mining09.04.487

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The possibility to ensure uniformity advance of combustible face in underground gasifier is analyzed. The results of laboratory experimental studies during coal gasification with variable coal seams thickness are shown. The results of experimental investigations stand out enough for practical applications of precision can be used to coal seam gasification of thin coal seams. It allows to increasing the concentration of combustible generator gases in output from underground gasifier and increase the heating value.


      REFERENCES

Pivniak H.H. Pro vplyv temperaturnykh umov na efektyvnist reaktsii vidnovlennia pry hazyfikatsii vuhilnykh plastiv / H.H. Pivniak, M.M. Tabachenko, R.O. Dychkovskyi // Rozrobka rodovyshch: shchorichnyi nauk.-tekhn. zb. – D.: LizunovPres, 2013. – S. 331 – 335.

Pat. na vynakhid No103861 Ukraina, MPK C10J 3/02, E21V 43/24, E21V 43/295. Sposib pidzemnoi hazyfikatsii plasta tverdoho palyva / Falshtynskyi V.S., Dychkovskyi R.O., Dolzhenko V.O., Kaufman E.L.; zaiavnyk ta patentovlasnyk PrAT “Donetskstal” – metalurhiinyi zavod – a201300069; zaiavl. 02.01.13; opubl. 25.11.13; Biul. No 22/2013.

Sobolev V.V. O genezise kamennogo uglya / V.V. Sobolev, O.V. Kolokolov // Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. – 1999. – No 3. – S. 107 – 110.

Motalo A.V. Otsiniuvannia yakosti pryrodnoho hazu za yoho teplotvornoiu zdatnistiu / A.V. Motalo // Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia. – 2007. – Vyp. 67.– S. 92 – 100.

Stepanov D.V. Kotelni ustanovky promyslovykh pidpryiemstv: navch. posib. / D.V. Stepanov, Ie.S. Korzhenko, L.A. Bodnar. – Vinnytsia: VNTU, 2011. – 120 s.

Лицензия Creative Commons