Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Rheological properties study of grouting mixtures based on the waste rocks

Garkusha V.S.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(4):389-394


https://doi.org/10.15407/mining09.04.389

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The possibility of crushed rock using as an aggregate for grouting mortars is studied. The rational composition of grouting mortar based on metamorphic rocks of the Western Donbas is determined. The rheological properties of grouting mortars are determined. The dependence of the rise of plastic strength in time for the grouting mortars in pure form and with the addition of glass-in-water is obtained. Conclusions are drawn about an optimal amount of glass-in-water in the composition of grouting mortargs.


      REFERENCES

Mochkov V.S. Utilizatsiya shakhtnykh porod Zapadnogo Donbassa / V.S. Mochkov, B.E. Bronshteyn, A.Ya. Grechin // Ugol' Ukrainy. – 1985. – No 10. – S. 21 – 22.

Kovalenko V.V. Issledovanie vliyaniya zoly-unosa na prochnostnye pokazateli porodobetona / V.V. Kovalenko, V.S. Garkusha, P.A. Bakum // Suchasni resursozberigayuchi tekhnologii girnichogo virobnitstva. – 2014. – Vip. 2. – S. 141 – 149.

Kovalenko V.V. Issledovanie fiziko-mekhanicheskikh kharakteristik torkret-betonnykh sostavov na osnove pustoy porody / V.V. Kovalenko, V.S. Garkusha // Forum girnikiv: materiali mizhnar. konf. – D.: LizunovPres. – 2014. – T. 2. – S. 130 – 138.

Bashlyk S.M. Laboratornyy praktikum po osnovam gidravliki i promyvochnym zhidkostyam: ucheb. posob. / Bashlyk S.M., Zagibaylo G.T., Zayonts O.L. – M.: Nedra, 1982. – 156 s.

Лицензия Creative Commons