Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research of influence the degree of coal moisture saturation,
the hydroprocessing edge portion of the formation on the stress-strain state

Kasian M.M.1, Nosach O.K.2, Sakhno I.G.1

1Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk, Ukraine

2Krasnoarmiysk Industrial Institute DonNTU, Krasnoarmiysk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):335-340


https://doi.org/10.15407/mining09.03.335

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The method of soil stability ensuring of mine workings by means of stress relaxation of bearing massif via sludging of selvage seam is described. The numerical simulation based on analysis of stress variation in massif under different ratio of seam water saturation that allowed to determine the method parameters is carried out.


      REFERENCES

Fadeev A.B. Metod konechnykh elementov v geomekhanike / Fadeev A.B. – M.: Nedra, 1987. – 221s.

Mel'nikov N. V. Spravochnik (kadastr) fizicheskikh svoystv gornykh porod / Mel'nikov N.V., Rzhevskiy V.V., Protod'yakonov M.M. – M.: Nedra, 1975. – 279 s.

Revva V.N. Razvitie nauchnykh osnov deformirovaniya i razrusheniya gornykh porod pri obemnom neravnokomponentnom szhatii: diss... doktora tekhn. nauk: 05.15.11 / Revva Vladimir Nikolaevich. – Donetsk, 2005. – 322 s.

Molodetskiy A.V. Vliyanie neravnokomponentnosti obemnogo nagruzheniya i glubiny zaleganiya na fiziko-mekhanicheskie svoystva ugley: diss. ... kandidata tekhn. nauk: 05.15.09 / Molodetskiy Andrey Vladimirovich. – Donetsk, 2012. – 183 s.

Лицензия Creative Commons