Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research and calculation of side anchors that are set at a height of roof brushing in excavation

Kovalevska I.A.1, Malykhin O.V.1, Gusiev O.S.2, Movchan V.S.2

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

2PJSC “DTEK Pavlohradvuhillia”, Pavlohrad, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):313-317


https://doi.org/10.15407/mining09.03.313

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The change influence of the rocks properties around coal roadway and depth of the development on the parameters of the side anchors are held. The expressions for their calculation are obtained. The field of reasonability are established.


      REFERENCES

Geomekhanika vzaimodeystviya ankernoy i ramnoy krepey gornykh vyrabotok v edinoy gruzonesushchey sisteme / [Bondarenko V.I., Cherednichenko Yu.Ya., Kovalevskaya I.A. i dr.]. – D.: LizunovPres, 2010. – 174 s.

Vzaimodeystvie gruzonesushchikh elementov sistemy vyemochnykh vyrabotok “massiv – rama – anker” / [Bondarenko V.I., Kovalevskaya I.A., Simanovich G.A. i dr.]. – D.: LizunovPres, 2015. – 214 s.

Лицензия Creative Commons