Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

The interaction of two explosion charges on stage of development of their gas voids

Mandrikevych V.M.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):283-287


https://doi.org/10.15407/mining09.03.283

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The processes of development and interaction of exploding blasthole pin-point charges at their camouflage stage have been considered.


      REFERENCES

Mekhanicheskiy effekt podzemnogo vzryva / Pod red. akad. M.A. Sadovskogo. – M.: Nedra, 1971. – 224 s.

Adushkin V.V. Skomorokhov N.D. Vliyanie dliny lineynogo zaryada pri vzryve na vybros / V.V. Adushkin, N.D. Skomorokhov // Vzryvnoe delo. – M.: Nedra, 1979. – No 81/38. – S. 71 – 78.

Selyutskiy A.B. TMT. Pravila igry bez pravil / A.B. Selyutskiy. – Petrozavodsk: Kareliya, 1989. – 280 s.

Adushkin V.V. Analogovaya ustanovka dlya issledovaniya gruppovykh vzryvov na vybros / V.V. Adushkin, V.Ya. Lubin, L.M. Pernik // Vzryvnoe delo. – M.: Nedra, 1980. – No 83/40. – S. 36 – 44

Лицензия Creative Commons