Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Stress state simulation of interchamber pillars of Artemivsk salt deposits

Kasian M.M.1, Nosach O.K.1, Liashchenko M.O.1

1Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):363-366


https://doi.org/10.15407/mining09.03.363

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The stress-strain state of interchamber pillars of Artemivsk rock salt deposit depending on width one and using finite elements method is simulated.


      REFERENCES

Ulanov A.I. Matematicheskoe modelirovanie geomekhanicheskikh protsessov / A.I. Ulanov // Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta informatsionnykh tekhnologiy, mekhaniki i optiki, 2009. – S. 330 – 337.

Karasev M.A. Effektivnoe ispol'zovanie chislennykh metodov analiza dlya resheniya zadach geomekhaniki / M.A. Karasev // Zapiski Gornogo instituta. – 2010. – T. 185. – S. 161 – 165.

Fadeev A.B. Metod konechnykh elementov v geomekhanike/ A.B. Fadeev. – M.: Nedra, 1987.

Rogozin L.A. Zadachi teorii uprugosti i chislennye metody ikh resheniya / L.A. Rogozin. – SPb.: Izd-vo SPbGTU, 1998.

Лицензия Creative Commons