Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Mine research of geomechanical processes during extended workings
in complicated geological conditions of the SSC “Mine named after Geroiv Kosmosu”

Solodiankin O.V.1, Vygodin M.O.1, Prokudin O.Z.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):349-354


https://doi.org/10.15407/mining09.03.349

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Methodology and results of mining research of deformation processes occurring around a single mine working not exposed coal-face works are given. Dependencies of the contour rock displacements for consideration geological conditions are obtained.


      REFERENCES

Solodyankin A.V. Otsenka geomekhanicheskikh usloviy podderzhaniya protyazhennykh vyrabotok shakht OAO “Pavlogradugol'” / A.V. Solodyankin, A.V. Martovitskiy, V.V. Panchenko // Razrabotka rudnykh mestorozhdeniy. – 2011. – Vyp. 94. – S. 109 – 113.

Reva S.N. Issledovanie svoystv i treshchinovatost' bokovykh porod, kak osnovy dlya vybora ratsional'nykh krepey shakht Zapadnogo Donbassa: avtoref. diss. na soiskanie uchen. stepeni kand. tekhn. nauk: spets. 05.15.04 “Shakhtnoe i podzemnoe stroitel'stvo” / S.N. Reva. – D., 1971. – 18 s.

Sovershenstvovanie tekhnologii tamponazha zakrepnogo prostranstva v slozhnykh gorno-geologicheskikh usloviyakh Zapadnogo Donbassa / A.V. Solodyankin, M.A. Vygodin, V.V. Korobchenko [i dr.] // Rozrobka rodovishch: shchorichniy nauk.-tekhn. zb. – D.: LizunovPres, 2014. – S. 171 – 178.

Vygodin M.A. Obosnovanie parametrov armoporodnykh gruzonesushchikh konstruktsiy na baze ramno-ankernykh krepey i tekhnologiya ikh sooruzheniya v vyrabotkakh shakht Zapadnogo Donbassa: avtoref. diss. na soiskanie uchen. stepeni kand. tekhn. nauk: spets. 05.15.04 “Shakhtnoe i podzemnoe stroitel'stvo” / M.A. Vygodin. – D., 1990. – 17 s.

Лицензия Creative Commons