Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Combined technological processes – a promising direction of development in miming

Biletskyi V.S.1

1Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):167-171


https://doi.org/10.15407/mining09.02.167

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      A review and analysis of the combined technological processes are carried out. The general characteristic, approaches to the analysis and creation of new combined processes in mining are shown.


      REFERENCES

Biletskyi V.S. Teoriia i praktyka selektyvnoi maslianoi ahrehatsii vuhillia / V.S. Biletskyi, P.V. Serhieiev,Iu.L. Papushyn. – Donetsk: Hran, 1996. – 264 s.

Svitlyi Iu.H. Hidravlichnyi transport / Iu.H. Svitlyi, V.S. Biletskyi. – Donetsk: Skhidnyi vydavn. dim, 2009. – 436 s.

Samylin V. Spetsialni metody zbahachennia korysnykh kopalyn: kurs lektsii / V. Samylin, V. Biletskyi. – Donetsk: Skhidnyi vydavn. dim, 2003. – 116 s.

Prasad, M. S., Kenyen, V. P., & Assar, D. N. (1992). Development of SX-EW Process for Copper Recovery-An Overview. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 8(1-4), 95–118.
https://doi.org/10.1080/08827509208952680

Osnovy khimii i fizyky horiuchykh kopalyn / [Saranchuk V.I., Iliashov M.O., Oshovskyi V.V., Biletskyi V.S.]. – Donetsk: Skhidnyi vydavn. dim, 2008. – 640 s.

Hazyfikatsiia vuhilnykh plastiv u shakhtnykh umovakh / V.S. Falshtynskyi, R.O. Dychkovskyi, K. Stanchyk [ta in.] // Shkola pidzemnoi rozrobky: materialy III mizhnar. nauk.-prakt. konf. – D.: LizunovPres, 2009. – S. 477 –486.

Sposoby rekuperatsii tepla porid pry pidzemnii hazyfikatsii / M.M. Tabachenko, R.O. Dychkovskyi, V.S. Falshtynskyi [ta in.] // Hirnycha elektromekhanika i avtomatyka: nauk.-tekhn. zb. – D.: NHU, 2011. – No 86. – S. 184 – 190.

Biletskyi V.S. Zastosuvannia klasychnoho metodu hipotez dlia rozrobky teorii protsesu selektyvnoi maslianoi ahrehatsii vuhillia / V.S. Biletskyi // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. – 2000. – No 3. – S. 79 – 86.

Pat. No 58-104997 Yaponiia, MKI3 C10L5/00. Prystrii hrudkuvannia vuhillia u truboprovodi. Zaiavl. 22.06.83.

Pat. No 58-114721 Yaponiia, MKI3 VO1 J2/00. Prystii maslianoi ahlomeratsii vuhillia v nasosi. Zaiavl. 23.07.83.

Biletskyi V.S. Doslidzhennia rezhymu techii vodovuhilnoi pulpy pry selektyvnii ahrehatsii tonkodyspersnoho vuhillia / V.S. Biletskyi, N.V. Surhova // Zbahachennia korysnykh kopalyn. – 2011. – Vyp. 47(88). – S. 127 – 133.

Biletskyi V.S. Selektyvna ahrehatsiia tonkodyspersnoho vuhillia u hidrotransportnii merezhi zbahachuvalnoi fabryky / V.S. Biletskyi, N.V. Surhova // Visti Donetskoho hirnychoho in-tu. – 2011. – No 2(30). – S. 32 – 38.

Biletskyi V.S. Zastosuvannia statychnykh zmishuvachiv dlia selektyvnoi ahrehatsii tonkodyspersnoho vuhillia / V.S.

Biletskyi, N.V. Surhova // Visti Donetskoho hirnychoho in-tu. – 2011. – No 2(30). – S. 56 – 59.

Gidrotransport koksuyushchegosya uglya / A.T. Elishevich, V.S. Beletskiy, Yu.G. Svitlyy [i dr.] // Promyshlennyy transport. – 1986. – No 6. – S. 11.

Beletskiy V.S. Chastichnaya maslyanaya granulyatsiya uglya v magistral'nom truboprovode – perspektivnyy metod intensifikatsii obezvozhivaniya gidrosmesi / V.S. Beletskiy, T.V. Karlina, A.T. Elishevich // Obogashchenie poleznykh iskopaemykh. – K.: Tekhnika, 1985. – Vyp. 35. – S. 76 – 80.

Tekhnicheskie resheniya po maslyanoy aglomeratsii pri gidrotransporte uglya / V.S. Beletskiy, A.T. Elishevich, T.V. Karlina [i dr.] // Stroitel'stvo truboprovodov. – 1988. – No 5. – S. 38 – 39.

Matematychne modeliuvannia protsesu znevodnennia vuhilnoho ahlomeratu tsentryfuhuvanniam / V.S. Biletskyi, P.V. Serhieiev, D.V. Pavlov // Visnyk Kryvorizkoho tekhnichnoho un-tu. – 2009. – Vyp. 23. – S. 164 – 166.

Studies on coal preparation in India / comp. by G.G. Sarkar et al. for the Central Fuel Research Inst. Dhanbad, Bihar: C.F.R.I., 1972. – 261 p.

Gayko G.I.Utilizatsiya teplovoy energii pri podzemnoy termokhimicheskoy pererabotke ugol'nykh plastov monografiya / Gayko G.I., Zaev V.V., Shul'gin P.N. – Alchevsk: DonGTU, 2012. – 141 s.

Shuvaeva N.M. Povyshenie effektivnosti podgotovki k fakel'nomu szhiganiyu nizkoreaktsionnykh ugley Ukrainy / Shuvaeva N.M., Borisenko O.M., Borisenko O.A. // Vestnik NTU “KhPI”: Energetichni ta teplotekhnichni protsesi y ustatkuvannya: sb. nauch. tr. – 2005. – No 6. – S. 124 – 129.

Levit G.T. Pyleprigotovlenie na teplovykh elektrostantsiyakh / G.T. Levit. – M.: Energoatomizdat, 1991. – 381 s.

Лицензия Creative Commons