Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

The formulation of the problem of complex hydropneumatic treatment on coal stratum

Pavlysh V.M1, Grebyonkin S.S.2, Riabichev V.D.2

1Donetsk National Technical University, Donetsk, Ukraine

2East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Sievierodonetsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):149-153


https://doi.org/10.15407/mining09.02.149

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The task of rise of effectiveness of preliminary action on coal stratum for main dangerous reducing during underground mining is considered. The application of pneumatic treatment in complex with hydraulic action as way for reducing of gas holding is grounded.


      REFERENCES

DNAOP 1.1.30-1.KhKh-04. Bezopasnoe vedenie gornykh rabot na plastakh, sklonnykh k gazodinamicheskim yavleniyam (1-ya redaktsiya). – K.: Mintopenergo Ukrainy, 2004. – 268 s.

Pavlysh V.N. Fiziko-tekhnicheskie osnovy protsessov gidravlicheskogo vozdeystviya na ugol'nye plasty: monografiya / V.N. Pavlysh, S.S. Grebenkin. – Donetsk: “VIK”, 2006. – 269 s.

Pavlysh V.N. Osnovy teorii i parametry tekhnologii protsessov gidropnevmaticheskogo vozdeystviya na ugol'nye plasty: monografiya / V.N. Pavlysh, Yu.M. Shtern. – Donetsk: “VIK”, 2007. – 400 s.

Moskalenko E.M. Fiziko-khimicheskoe vozdeystvie na ugol'nyy plast kak sposob upravleniya ego sostoyaniem / E.M. Moskalenko // Nauchnye trudy MGI. – 1979. – No 122. – S. 35 – 42.

Лицензия Creative Commons