Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Evaluation of gas reserves in underground storage

Chernova O.T.1

1Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):267-274


https://doi.org/10.15407/mining09.02.267

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The advantages of underground storages` usage, their operating indicators, and causes of complication prediction of UGS exploitation regimes are discussed. The justification of importance of control for condition and facility of active, buffer zone and carrying out of strata system, issue of forecasting of work of gas storage parameters is given. The hodograph method usage, base on Dashavskyi UGS indicators is analyzed.


      REFERENCES

Kupchynskyi O.A. Osoblyvosti tsyklichnoi ekspluatatsii Krasnopopivskoho PSH / O.A. Kupchynskyi // Ekspluatatsiia pidzemnykh skhovyshch hazu. – 2004. – No 2(8). – S. 45 – 52.

Kupchynskyi O.A. Osoblyvosti prohnozuvannia rezhymiv ekspluatatsii PSH, stvorenykh u skladnykh heolohichnykh umovakh / O.A. Kupchynskyi // Tekhnika i tekhnolohii. – 2005. – No 4(17). – S. 15 – 18.

Zaiats V.V. Analiz tsyklichnoi ekspluatatsii Bohorodchanskoho PSH / V.V. Zaiats, M.D. Hebura, P.R. Himer [ta in.] // Naukovyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. – 2004. – No 2(8). – S. 66 – 72.

Gimer R.F. Razvitie metodov proektirovaniya, sozdaniya i ekspluatatsii podzemnykh gazokhranilishch v istoshchennykh zalezhakh: diss. … doktora tekhn. nauk / Gimer Roman Fedorovich. – Ivano-Frankovsk, 2007. – 325 s.

Himer R.F. Pidzemne zberihannia hazu: navch. posib. / Himer R.F., Himer P.R., Derkach M.P. – Ivano-Frankivsk: Fakel, 2001. – 215 s.

Lur'ye M.V. Predel'nye tsikly podzemnykh gazokhranilishch / M.V. Lur'ye // Gazovaya promyshlennost'. – 1997. – No 12. – S. 42 – 44.

Karachinskiy V.E. Geotekhnologicheskie aspekty formirovaniya sistemy podzemnykh gazokhranilishch Ukrainy / [Karachinskiy V.E., Savkiv B.P., Fedutenko A.N., Fyk I.M.] // NTZ 50 let VNIIGazu – 40 let PKhG. – M.: VNIIGaz, 1998. – S. 54 – 70.

Лицензия Creative Commons