Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Analysis of modern methods of quality control of crude ore

Vladyko O.B.1, Maltsev D.V.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):243-255


https://doi.org/10.15407/mining09.02.243

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Methods to improve the grade of the enterprises of our country are considered. The methods of quality control by US and Japanese scientists produced and still being produce at the leading enterprises of these countries and ways to improve are considered. The works of Ukrainian scientists in the field of quality control at ore enterprises in this country and measures to improve it to the European Union standard are reviewed. A general method of comprehensive quality control in the enterprises using geotechnical methods for extraction fossil is developed.


      REFERENCES

Mal'tsev D.V. Novyy podkhod k dobyche urana dlya Novokonstantinovskogo mestorozhdeniya / D.V. Mal'tsev, O.B. Vladyko // Geotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats' IGTM NAN Ukraini. – D.: Poligrafist. – 2015. – No 120. – S. 202 – 212.

Kakar R. Filosofiya kachestva po Taguti: analiz i kommentariy / R. Kakar // Metody menedzhmenta kachestva. – 2003. – No 8. – S. 23 – 31.

Adler Yu.P. Statisticheskiy kontrol' – uslovie sovershenstvovaniya kachestva produktsii (o metodakh G. Taguti i ikh primenenii) / Yu.P. Adler // Avtomobil'naya promyshlennost' SShA. – 1987. – No 121 – S. 30 – 38.

Adler Yu.P. Novoe napravlenie v statisticheskom kontrole kachestva – metody Taguti / Yu.P. Adler // Kachestvo i nadezhnost' izdeliy. – 1988. – No 2. – S. 3 – 23.

Forrester Dzh. Osnovy kibernetiki predpriyatiya (industrial'naya dinamika) / Dzh. Forrester. – M.: Progress, 1974. – 340 c.

Novozhilov M.G. Kachestvo rudnogo syr'ya chernoy metallurgii / Novozhilov M.G., Royzen Ya.Sh., Erpert A.M. – M.: Nedra, 1977. – 415 s.

Sistemy, metody i instrumenty menedzhmenta kachestva: ucheb. posob. / [Kane M.M., Ivanov B.V., Koreshkov V.N., Skhirtladze A.G.]. – SPb.: Piter, 2008. – 560 s.

Upravlenie kachestvom produktsii. Instrumenty i metody menedzhmenta kachestva: ucheb. posob. / [Ponomarev S.V., Mishchenko S.V., Belobragin B.Ya. i dr.]. – M.: RIA “Standarty i kachestvo”. – 2005. –248 s.

Ono T. Proizvodstvennaya sistema Toyoty. Ukhodya ot massovogo proizvodstva / T. Ono; per. s angl. – M: Institut kompleksnykh strategicheskikh issledovaniy, 2005. – 192 s.

Lapidus V.A. Vseobshchee kachestvo (TQM) v rossiyskikh kompaniyakh / V.A. Lapidus. – M.: OAO “Tipografiya “Novosti”, 2000. – 432 s.

Лицензия Creative Commons