Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Researches of dynamic processes of drives of pointer transfers of mining transport

Govorukha V.V.1, Ladik S.L.1, Govorukha A.V.1, Kizilov V.K.1, Sobko T.P.1

1M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):217-222


https://doi.org/10.15407/mining09.02.217

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Estimation of size of possible effort of shorting of wits by the device, built-in in the drive of arrow transfer on the basis of the built mathematical model of process wrung out wit from a frame rail under act of the dynamic loadings arising up in the process of motion on him of mobile composition is implemented.


      REFERENCES

Govorukha V.V. Fiziko-tekhnicheskie osnovy sozdaniya elementov rel'sovogo transporta shakht i kar'yerov / V.V. Govorukha. – K.: Naukova dumka, 1992. – 200 s.

Pat. 49750 A. UA, E01V7/00. Strilochnyi perevidnyi prystrii / V.V. Hovorukha,M.D. Kostiuk, S.L. Ladik, V.I. Zinchenko; zaiavnyk i patentovlasnyk Naukovo- konstruktorske tekhnolohichne biurok oliinoho hospodarstva Ukrzaliznytsi (NKTBTsP UZ) – 2002054139; zaiavl. 21.05.02; opubl 16.09 02, Biul. No 9. – 8 s.: yl.

Dinamika i prochnost' shakhtnykh transportnykh sosudov / [E.E. Novikov, E. F. Zemlyanoy, V.V. Govorukha i dr.]. – K.: Naukova dumka, 1983. – 152 s.

Issledovanie nagruzhennosti ostryakov i ramnykh rel'sov strelochnykh perevodov / V.V. Govorukha, S.L. Ladik, A.V. Govorukha // Forum girnikiv: materiali mizhnar. konf. – D.: NGU, 2012. – T. 3. – S. 149 – 154.

Govorukha V.V. Mekhanika vzaimodeystviya rel'sovogo puti, podvizhnykh transportnikh sredstv i smezhnykh ustroystv: monografiya / V.V. Govorukha. – D.: Lira, 2006. – 448 s.

Govorukha V.V. Sozdanie avtomatizirovannykh sistem upravleniya strelochnymi perevodami rel'sovogo transport: monografiya / V.V. Govorukha, S.L. Ladik. – D.: Ovantazh, 2005. – 230 s.

Govorukha V.V. Issledovanie nagruzhennosti elementov strelochnykh perevodov pri rabote vneshnikh zamykateley strelok / V.V. Govorukha, S.L. Ladik, A.V. Govorukha // Proektuvannya, virobnitstvo ta ekspluatatsiya avtotransportnikh zasobiv i poizdiv. – L'viv: L'vivs'kiy nats. transportniy un-t. – 2011 – No 19. – S. 73 – 82.

Spravochnik po soprotivleniyu materialov / Yu.S. Pisarenko, A.P. Yakovlev, V.V. Matveev. – K.: Naukova dumka, 1975. – 704 s.

Vagonetki shakhtnye [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa:
http://www.t-ex.ru/catalogue/gornoshakhtnoe-oborudovanie/vagonetki-shakhtnye/. – Zagl. s ekrana.

Лицензия Creative Commons