Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Formation the stress fields in backfill massif around the chamber with mining depth increase

Kononenko M.M.1, Petlovanyi M.V.1, Zubko S.A.2

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

2PJSC “Zaporozhye Iron Ore Plant”, Mala Bilozerka, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):207-215


https://doi.org/10.15407/mining09.02.207

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Analytical studies of stress-strain state of rock massif around the chamber of second stage development using thermodynamic method are fulfilled. The effect of mining depth development on the stress state is established. The empirical equations of dependences the radial stresses on depth development and distance to the chamber of second stage was received.


      REFERENCES

Lavrinenko V.F. Fizicheskie protsessy v massive porod pri narushenii ravnovesiya / V.F. Lavrinenko, V.I. Lysak // Izv. VUZov. Gornyy zhurnal. – 1993. – No 1. – S. 1 – 6.

Knyazeva E.N. Sinergetika kak novoe mirovozzrenie: dialog s I. Prigozhinym / E.N. Knyazeva, S.P. Kurdyumov // Voprosy filosofii. – 1992. – No 12. – S. 23 – 28.

Kuz'menko A.M. Vliyanie struktury gornogo massiva i poryadka otrabotki kamernykh zapasov na razubozhivanie rudy / A.M. Kuz'menko, M.V. Petlevanyy // Geotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats' IGTM NAN Ukraini. – D., 2014. – Vyp. 118. – S. 37 – 45.

Lyashenko V.I. Nauchno-tekhnicheskie osnovy povysheniya bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti v uranodobyvayushchem regione / V.I. Lyashenko V.Z. Dyatchin, Yu.N. Tarkhin // Naukoviy visnik NGU. – 2010. – No 2. – S. 7 – 14.

Savich I.N. Poryadok i varianty tekhnologii podzemnoy razrabotki rud s zakladkoy vyrabotannogo prostranstva / I.N. Savich // Gornaya promyshlennost'. – 1999. – No 2. – S. 5 – 9.

Лицензия Creative Commons