Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Stability increasing of workings with stowing

Yarkovych A.I1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):141-147


https://doi.org/10.15407/mining09.02.141

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Analysis of the sources of rock yield and their storage locations for Western Donbas mines is made. The methodology of the computer simulation of the system “Massif – gob pack – support" was developed. The dependence of the load on the support on the hardness of gob pack is defined. Suitable parameters of gob pack that improve service conditions of support are proposed.


      REFERENCES

Bondarenko V.I. New technique of coal mining very thin seams with leaving rock in mine / Bondarenko V.I., Vivcharenko A.V., Yarkovych A.I. // Szkola Eksplotacji Podziemnej. – Krakow, Poland, 2013.

K voprosu ostavleniya porody v vyrabotannom prostranstve ugol'nykh shakht / [V.I. Bondarenko, V.V. Russkikh, A.I.

Yarkovich i dr.] // Rozrobka rodovishch: shchorichniy nauk.-tekhn. zb. – D.: LizunovPres, 2014. – S. 19 – 24.

Yarkovich A.I. Opyt i perspektivy ostavleniya porod v shakhtakh Zapadnogo Donbassa / A.I. Yarkovich, A.V. Malykhin // Rozrobka rodovishch: shchorichniy nauk.- tekhn. zb. – D.: LizunovPres, 2013. – S. 201 – 205.

Eksperimental'nye issledovaniya ustoychivosti vyemochnykh vyrabotok, povtorno ispol'zuemykh na pologikh plastakh Donbassa: monografiya / [Bondarenko V.I., Kovalevskaya I.A., Simanovich G.A. i dr.]. – D.: LizunovPres, 2012. – 426 s.

Baron L.I. Kharakteristiki treniya gornykh porod / L.I. Baron. – M.: Nauka, 1967. – 208 s.

Kiyashko Yu.I. Nauchno-tekhnicheskie printsipy sozdaniya vysokoproizvoditel'nykh tekhnologiy ochistnoy vyemki ugol'nykh plastov: diss. … doktora tekhn. nauk: 05.15.02 / Kiyashko Yuriy Ivanovich. – D., 2001. – 376 s.

Лицензия Creative Commons