Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Justification and selection of ovoid support parameters for development workings

Kurychenko V.Ya.1, Shchedrin V.O.2

1ZDNPC “Geomekhanika”, Pavlohrad, Ukraine

2DTEK, Pavlohrad, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(1):55-65


https://doi.org/10.15407/mining09.01.055

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The experience and tendencies of development of the means of supporting of development workings taking into account the operational and geomechanical requirements of combined systems are stated. The optimum parameters of shape and deformation-strength characteristics of the frame supports are determined. The justification of design features of ovoid support types and results of experimental-industrial application on deep mine of Ukraine is given.


      REFERENCES

Kirichenko V.Ya. Tendentsiya razvitiya sredstv krepleniya podgotovitel'nykh vyrabotok na ugol'nykh shakhtakh Ukrainy / V.Ya. Kirichenko, V.I. Bondarenko // Shkola podzemnoy razrabotki: materialy mezhdunar. nauchn.-praktich. konf. – D.: LizunovPres, 2011. – S. 75 – 80.

Kirichenko V.Ya. Otsenka potrebitel'skikh svoystv krepey gornakh vyrabotok s ispol'zovaniem novogo profilya / V.Ya. Kirichenko // Shkola podzemnoy razrabotki: materialy mezhdunar. nauchn.-praktich. konf. – D.: LizunovPres, 2011. – S. 177 – 183.

Pat. na korisnu model' 61034 Ukraina. Metaleve arochne podatlive kriplennya. – No u201013693; zayavl. 18.11.10; opubl. 11.07.11, Byul. No 22.

Pat. na korisnu model' 54759 Ukraina, E21D11/14. Trilankove metaleve ramne podatlive kriplennya «KMP- A3R3». – No u201005392; zayavl. 05.05.10; opubl. 25.11.10, Byul. No 22.

Лицензия Creative Commons