Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Integrated production and utilization of mineral resources

Medianyk V.Yu1, Netecha M.V1, Demchenko Yu.I1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Min. miner. depos. 2015, 9(1):93-100


https://doi.org/10.15407/mining09.01.093

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The issues while preparation to development flat coal seams on great mining depths in conditions of “Dolzhanska Capitalna" LLC “DTEK Sverdlovantracite” are discussed. The investigations of bearing strata in development drift are carried out. The possibilities of designing of complex pre-production mining of useful components while development of anthracite seams are proposed.


      REFERENCES

Wikipedia article [Elekt. resurs]: http://ru.wikipedia.org/wiki/Dolzhanskaya-Kapital'naya.

Gornaya entsiklopediya: Analiz poleznykh iskopaemykh. Tom 79. Gornaya entsiklopediya, 2006. – S. 726 – 730 (vgl. Gornaya entsiklopediya v 5-ti t., 2006. – S. 117 – 118).

Medyanik V.Yu. Porody peschaniki – redkie materialy vysokoy kreposti – unikal'nye friktsionnye materialy / V.Yu. Medyanik // Heotekhnolohichni problemy rozrobky rodovyshch: Kh konf. molodykh vchenykh, 15 lystopada 2012 r. – 2012. – Vyp. 103. – S. 143 – 152.

Tradytsiini ta netradytsiini systemy enerhozabezpechennia urbanizovanykh ta promyslovykh terytorii Ukrainy: monohrafiia / Za zah. red. H.H. Pivniaka. – D.: NHU, 2013. – 334 s.

Лицензия Creative Commons