Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Environmental and man-made consequences of coal mines abandonment

Buzylo V.I1 , Pavlychenko A.V1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(4):535-540


https://doi.org/10.15407/mining08.04.535

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Environmental and technogenic consequences of coal mines abandonment are analyzed. Features of masssive abandonment influence of mining enterprises on objects condition of environment are characterized. A set of measures aimed at environmental improving and technogenic safety of abandonment processes of mines are proposed.


      REFERENCES

Bardas A.V. Prychyny i ekoloho-ekonomichni naslidky zakryttia shakht / A.V. Bardas, V.V. Sytnyk // Naukovyi visnyk NHU. – 2009. – No 3. – S. 88 – 95.

Liashenko O.F. Ekonomichni vtraty vid dostrokovoho zakryttia vuhilnykh shakht // Ugol' Ukrainy. – 2001. – No 5. – S. 22 – 24.

Restrukturizatsiya ugol'noy otrasli Ukrainy – put' k korporativnomu upravleniyu: monografiya / Gryadushchiy B.A., Petrenko S.Ya., Ageev V.G. [i dr.]; pod red. V.S. Topolova. – Donetsk: OOO “Yugo-Vostok, Ltd”, 2005. – 384 s.

Zvyagil'skiy E.L. O neobkhodimosti shirokoy modernizatsii ugol'noy promyshlennosti Ukrainy: nauch. dokl. / E.L. Zvyagil'skiy, Yu.S. Zaloznova. – Donetsk: In-t ekonomiki NAN Ukrainy, 2013. – 68 s.

Tekhnogennye posledstviya zakrytiya ugol'nykh shakht Ukrainy: monografiya / [Gavrilenko Yu.N., Ermakov V.N., Krenida Yu.F. i dr.]; pod red. Yu.N. Gavrilenko, V.N. Ermakova. – Donetsk, 2004. – 631 s.

Hrebonkin S.S. Heomekhanichni ta tekhnolohichni problemy zakryttia shakht Donbasu: navch. posib. / S.S. Hrebonkin, V.M. Yermakov. – Donetsk: DonNTU, 2002. – 266 s.

Vorkhlik I.G. Tekhnologiya zakrytiya (likvidatsii) ugol'nykh shakht: ucheb. posob. dlya vuzov / Vorkhlik I.G., Strel'nikov V.I., Yarembash I.F.; pod red. I.F. Yarembasha. – Donetsk: Nord-Press, 2004. – 238 s.

Gorova A. Ecological problems of post-industrial mining areas / A. Gorova, A. Pavlychenko, S. Kulyna // Geomechanical processes during underground mining. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2012. – P. 35 – 40.
https://doi.org/10.1201/b13157-7

Tekhnologii obespecheniya ekologicheskoy i tekhnogennoy bezopasnosti gornodobyvayushchikh regionov pri likvidatsii ugledobyvayushchikh predpriyatiy Ukrainy: monografiya / [Buzilo V.I., Grebenkin S.S., Ermakov V.N. i dr.]; pod obshch. red. V.I. Buzilo i S.S. Grebenkina. – D.: Litograf, 2013. – 348 s.

Shliakhy zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky pry likvidatsii vuhledobuvnykh pidpryiemstv / [V.I. Buzylo, A.V. Pavlychenko, S.L. Kulyna, V.V. Kiiashchenko] // Rozrobka rodovyshch: shchorich. nauk.-tekhn. zb. – D.: TOV “LizunovPres”, 2013. – S. 437 – 440.

Лицензия Creative Commons