Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Evolution of world energy systems and their impact on stable condition of economy and society

Chetveryk M.S1 , Mishina O.V2

1M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk


2Private Enterprise “Economy”, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(4):519-526


https://doi.org/10.15407/mining08.04.519

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The types of energy supply of the world community from the earliest times till the present are considered. The theory of change in time of world energy systems is given that on the basis of the fixed law of reducing of their effective application duration makes it possible to determine time for the transition to the subsequent. The main directions of energy development in Ukraine are described. They increase energy supply, improve the economic condition of the state and the environment.


      REFERENCES

Marks K. Sochineniya / Karl Marks, Fridrikh Engel's. – M., 1974. – T. 23. – 654 s.

Bulat A.F. Problemy gornogo dela, energetiki i ekologii / A.F. Bulat, M.S. Chetverik // Heotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats NAN Ukrainy. – D.: IHTM im. M.S. Poliakova, 2013. – Vyp. 110. – S. 3 – 13.

Solomin E.V. Vozobnovlyaemye istochniki energii. Novye vozmozhnosti chelovechestva / E.V. Solomin // Al'ternativnaya energetika i ekologiya. – 2013. – No 10. – S. 38 – 40.

Grin'ko N.K. Okhrana okruzhayushchey sredy na primere ugol'noy promyshlennosti / N.K. Grin'ko // Ugol'. – 2013. – No 11. – S. 30 – 33.

Chetverik M.S. Perspektivy ispol'zovaniya zemel'nykh resursov gornorudnykh predpriyatiy Krivbassa dlya proizvodstva biotopliva / M.S. Chetverik, E.A. Voron // Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost'. – 2012. – No 3. – S. 71 – 75.

Лицензия Creative Commons