Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research of environmental consequences of coal mines waste disposal in the environment

Pavlychenko A.V1 , Kovalenko A.A1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(4):497-507


https://doi.org/10.15407/mining08.04.497

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Environmental effects of coal mining waste disposal at the areas of population centers, industrial zones, agricultural land and natural landscapes are examined. Levels of negative impact of waste dumps on quality of air, soils, water bodies and population health are established.


      REFERENCES

Tekhnologii obespecheniya ekologicheskoy i tekhnogennoy bezopasnosti gornodobyvayushchikh regionov pri likvidatsii ugledobyvayushchikh predpriyatiy Ukrainy: monografiya / [Buzilo V.I., Grebenkin S.S., Ermakov V.N. i dr.]; pod obshch. red. V.I. Buzilo i S.S. Grebenkina. – D.: Litograf, 2013. – 348 s.

Pavlychenko A.V. Ekolohichna nebezpeka porodnykh vidvaliv likvidovanykh vuhilnykh shakht / A.V. Pavlychenko, A.A. Kovalenko // Heotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats / In-t heotekhnichnoi mekhaniky im. M.S. Poliakova NAN Ukrainy. – D., 2013. – Vyp. 110. – S. 114 – 120.

Kuzyk I.N. Formirovanie kriteriev ekologicheskoy opasnosti porodnykh otvalov shakht / I.N. Kuzyk // Ekolohiia ta pryrodokorystuvannia: zb. nauk. prats / In-t problem ekolohii ta pryrodokorystuvannia NAN Ukrainy. – D., 2009. – Vyp. 12. – S. 156 – 160.

Kuzik I.M. Vplyv porodnykh vidvaliv shakht na komponenty dovkillia ta vyznachennia mozhlyvostei shchodo yoho zmenshennia / I.M. Kuzik // Ekolohiia ta pryrodokorystuvannia: zb. nauk. prats. – 2012. – No 15. – S. 31 – 37.

Kroik H.A. Zakonomirnosti rozpodilu tekhnohennykh ta toksychnykh elementiv u vidkhodakh dobuvannia ta pererobky vuhillia Zakhidnoho Donbasu / H.A. Kroik, O.V. Melnyk // Visnyk DNU. Seriia: “Heolohiia. Heohrafiia”. – D.: Vyd-vo DNU, 2012. – Vyp. 14. – T. 20, No 3/2. – S. 77 – 82.

Demura V.I. Rozpodil ta nakopychennia vazhkykh metaliv v roslynakh ta gruntakh na terytoriiakh rozmishchennia vidkhodiv vuhlevydobutku / V.I. Demura, V.O. Hotvianska, A.V. Pavlychenko // Heotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats / In-t heotekhnichnoi mekhaniky im. M.S. Poliakova NAN Ukrainy. – D., 2013. – Vyp. 111. – S. 22 – 28.

Smirnyy, M.F. Ekologicheskaya bezopasnost' terrikonovykh landshaftov Donbassa: monografiya / M.F. Smirnyy, L.G. Zubova, A.R. Zubov. – Lugansk: Izd-vo VNU im. V.Dalya, 2006. – 232 s.

Panov B.S. Osobennosti genezisa nekotorykh tekhnogennykh mineralov goryashchikh otvalov ugol'nykh shakht Donbassa / B.S. Panov, Yu.A. Proskurnyak // Trudy DonGTU. Seriya: “Gorno-geologicheskaya”. – Donetsk, 2000. – No 11. – S. 141 – 145.

Mel'nikov V.S. Mineralogenezis v goryashchikh ugol'nykh otvalakh. Fundamental'nye i prikladnye aspekty neomineralogii / V.S. Mel'nikov, E.E. Grechanovskaya // Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: “Hirnycho-heolohichna”. – Donetsk: DonNTU, 2004. – No 81. – S. 30 – 36.

Baklanov V.I. Zashchitno-dekorativnoe ozelenenie terrikonikov Donbassa / V.I. Baklanov, A.A. Podkopaev // Ugol' Ukrainy. – 1985. – No 5. – S. 34 – 36.

Лицензия Creative Commons