Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

On the question of load formation on stoping complex support

Bondarenko V.I1 , Symanovych G.A1 , Vivcharenko O.V2 , Chervatiuk V.G3

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


2Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, Kyiv, Ukraine


3LLC “DTEK”, Kyiv, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):335-341


https://doi.org/10.15407/mining08.03.335

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Regularities of support loading of stoping complexes in foliated massif of poor rocks are analyzed.


      REFERENCES

Kovalevskaya I.A. Osobennosti sdvizheniy porod nadugol'noy toli pri otrabotke ugol'nykh plastov v Zapadnom Donbasse / I.A. Kovalevskaya, G.A. Simanovich, M.S. Demidov // Shkola podzemnoy razrabotki: materialy mezhdunar. nauchn.-praktich. konf. – D.: Lіzunov-Pres, 2012. – S. 243 – 252.

Savost'yanov, A.V. Upravlenie sostoyaniem massiva gornykh porod / A.V. Savost'yanov, V.G. Klochkov. – K., 1992. – 276 s.

Лицензия Creative Commons