Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

The Black sea hydrogen sulphide

Kharchenko V.V1 , Dolgyi O.A1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):321-325


https://doi.org/10.15407/mining08.03.321

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The causes of formation and accumulation of hydrogen sulfide in the Black Sea are discussed. The methods of producing gaseous hydrogen sulfide and features of its production are given.


      REFERENCES

Bondarenko G.N. Khimicheskie formy serovodoroda v glubinnykh vodakh Chernogo morya / G.N. Bondarenko, I.L. Kolyabina, O.V. Marinich // Ekolohichna bezpeka: problemy i shliakhy vyrishennia: II mizhnar. nauk.-prakt. konf.: zb. nauk. st. UkrNDIEP. – Kh.: Raider, 2008, T. 2. – S. 346 – 350.

Kashiya V.G. Ekologicheski chistye metody osvoeniya vodorodosoderzhashchikh komponentov Chernogo morya / V.G. Kashiya // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology – ISJAEE. – 2004. – No 2(10).

Al'ternativnaya serovodorodnaya energetika Chernogo morya. Sostoyanie, problemy i perspektivy / I.M. Neklyudov, B.V. Borts, O.V. Polevich [i dr.] // Al'ternativnaya energetika i ekologiya. – 2006. – T. 12. – S. 48 – 55.

Лицензия Creative Commons