Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Experimental studies of geomechanical processes in hard rock massif during blasting of explosive charge in different crosscut shape

Ishchenko K.S1 , Konoval S.V2 , Kratkovskyi I.L1 , Krukovska V.V1 , Krukovskyi O.P1

1M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine


2Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):373-379


https://doi.org/10.15407/mining08.03.373

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Experimental studies on destruction of blast models of charges with different crosscut shape are conducted. The processes of the stress field formation in rock mass in the blast explosive charges of different shapes with using mathematical modelling and finite element method is reviewed. The change of distribution of values around geotechnical parameters of the charge is analysed.


      REFERENCES

Krukovskaya V.V. Matematicheskoe modelirovanie geomekhanicheskikh i fil'tratsionnykh protsessov pri prokhodke vyrabotki burovzryvnym sposobom v rezhime sotryasatel'nogo vzryvaniya / V.V. Krukovskaya, A.P. Krukovskiy // Geotekhnicheskaya mekhanika: mezhved. sb. nauch. tr. IGTM NAN Ukrainy. – D., 2009. – No 81.

Pat. 86212 Ukraina MPK 7 E21S 39/00. Sposib imitatsiinoho modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu hirskoho masyvu pry vybukhu / V.V. Krukovska, K.S. Ishchenko, O.P. Krukovskyi, O.K. Ishchenko.– zamovl. 08.04.13; 379 No u 2013 04403. – zamovnyk i vlasnyk patentu IHTM NAN Ukrainy; opubl. 25.12.13, Biul. No 24.

Borovikov V.A. Modelirovanie deystviya vzryva pri razrushenii gornykh porod / V.A. Borovikov, I.F. Vanyagin. – M.: Nedra, 1990.– 234 s.

Belopukhov L. Udarnye volny i detonatsiya / L. Belopukhov // Kvant. – 2008. – No 1. – S. 4 – 8.

Лицензия Creative Commons