Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research of electrostatic field influence on rocks of basalt raw material

Bulat A.F1 , Malanchuk Ye.Z2 , Nadutyi V.P1

1M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine


2National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):353-360


https://doi.org/10.15407/mining08.03.353

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      According to the results of laboratory studies were set preferred size classes in process of ore preparation and classification of components of basalt rock mass to electroseparation, and also dependences of output of copper concentrate for basalt, tuff and breccias of electric field at varying content of different fractions in the source product.

      REFERENCES

Olofinskiy N.F. Elektricheskiy metody obogashcheniya poleznykh iskopaemykh / N.F. Olofinskiy. – M.: Nedra, 1977. – 199 s.

Karnaukhov N.M. Tekhnologiya dovodki kollektivnykh kontsentratov s pomoshch'yu elektricheskoy separatsii / N.M. Karnaukhov. – M.: Nedra, 1966. – 120 s.

Samygin V.D. Osnovy obogashcheniya: uch. posobie dlya vuzov / V.D. Samygin, L.O. Filimonov, D.V. Shekhirev. – M.: Al'teks, 2003. – 240 s.

Nadutyy V.P. Opredelenie effektivnosti ispol'zovaniya elektrostaticheskogo polya pri kompleksnoy pererabotke bazal'tovogo syr'ya / V.P. Nadutyy, E.Z. Malanchuk, T.Yu. Grinyuk // Geotekhnicheskaya mekhanika: mezhved. sb. nauch. tr. / IGTM NAN Ukrainy. – D., 2012. – Vyp. 101. – S. 291 – 295.

Nadutyy V.P. Tekhnicheskoe predlozhenie po realizatsii tekhnologicheskoy skhemy kompleksnoy pererabotki bazal'tovoy gornoy massy s izvlecheniem samorodnoy medi / V.P. Nadutyy, E.Z. Malanchuk, T.Yu. Grinyuk // IGTM NAN Ukrainy, Natsional'nyy universitet vodnogo khozyaystva i prirodopol'zovaniya. – Dnepropetrovsk-Rovno, 2008. – 15 s.