Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Quality improvement of vertical shafts outlining at blast-hole drilling

Solodiankin O.V1 , Yankin O.Ye1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(2):229-237


https://doi.org/10.15407/mining08.02.229

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      A new scheme of breaking rocks during shafts is proposed. Feature of the scheme is benching shape contouring the face with a lag from the main holes of the round. Numerical model for the study of stress-deformed state of the barrel bottom hole is substantiated. Numerical study to determine the effective height of the ledge, where the destruction of the circuit at the bottom of the barrel stope happens is executed. The dependence of the coefficient of the marginal stability of rock mass on the height of the ledge at the bottom of the barrel is established.


      REFERENCES

Tyurkyan R.A. Povyshenie effektivnosti i optimizatsiya parametrov BVR pri prokhodke vertikal'nykh stvolov / R.A. Tyurkyan // Ugol' Ukrainy. – 1996. – No 5- 6. – S. 35 – 36.

Fisunov V.D., Fisunov A.V. Razrushaemost' porodnykh obnazheniy v stvolakh pri vzryvnoy prokhodke // Ugol' Ukrainy. – 1989. – No 12. – S. 37 – 38.

Baron L.I. Konturnoe vzryvanie pri prokhodke vyrabotok / L.I. Baron, A.V. Klyuchnikov. – M.: Nedra, 1967. – 204 s.

Brotanek I. Konturnoe vzryvanie v gornom dele i stroitel'stve / I. Brotanek, Y. Voda. – M.: Nedra, 1983. – 144 s.

Borshchevskiy S.V Osnovnye napravleniya povysheniya prochnosti monolitnoy betonnoy krepi / S.V. Borshchevskiy, N.R. Shevtsov // Visti Donets'kogo girnichogo institutu. – Donets'k: DonNTU, 2004. – Vip. 2. – S. 105 – 108.

Kutuzov B.N. Laboratornye i prakticheskie raboty po razrusheniyu gornykh porod vzryvom / B.N. Kutuzov. – M.: Nedra, 1981. – 255 s.

Hoek E. (2002). Practical Rock Engineering. London // Institution of Mining and Metallurgy. –325 p.

Лицензия Creative Commons