Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Estimation of mineral resources by means of physical and geophysical methods

Portnov V.S1 , Yurov V.M2 , Kamarov R.K1 , Brazhanova D.K1

1Karaganda State Technical University, Karaganda, Kazakhstan


2E.A. Buketov Karaganda State University, Karaganda, Kazakhstan


Min. miner. depos. 2014, 8(2):215-220


https://doi.org/10.15407/mining08.02.215

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      On the basis of thermodynamic approach estimation of mineral stocks are solved. Fractal nature of mineral systems is used during solution. On the basis of analogies patterns for stock assessment from the measured geophysical fields are received. Differentiated mineral reserves are calculated. Comparative examples of calculated and explored mineral stocks for a number of deposits of Kazakhstan and Ukraine are given.


      REFERENCES

Ovchinnikov L.N. Prognoznaya otsenka mirovykh zapasov v mestorozhdeniyakh sushi / L.N. Ovchinnikov. – DAN SSSR, 1971. – T. 196. – No 3. – S. 683 – 686.

Margolin A.M. Otsenka zapasov mineral'nogo syr'ya. Matematicheskie metody / A.M. Margolin. – M.: Nedra, 1974. – 264 s.

Safronov N.I. Energiya rudoobrazovaniya i poiski poleznykh iskopaemykh / N.I. Safronov, S.S. Meshcheryakov, N.P. Ivanov. – L.: Nedra, 1978. – 215 s.

Bulkin G.A. Kolichestvennaya otsenka prognoznykh zapasov rud / G.A. Bulkin. – M.: Nedra, 1984. – 129 s.

Metodicheskoe rukovodstvo po otsenke prognoznykh resursov tverdykh poleznykh iskopaemykh. Vyp. 1. Printsipy i metody otsenki / red. Krivtsov A.I. – M.: VNIEMS, 2006. – 44 s.

Rogova T.B. Podschet zapasov ugol'nykh mestorozhdeniy / Rogova T.B., Shaklein S.V., Yarkov V.O. – Kemerovo, 2010. – 136 s.

Matveev A.A. Geokhimicheskie poiski mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh / A.A. Matveev. – M.: MGU, 2003. – 110 s.

Korobeynikov A.F. Prognozirovanie i poiski mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh / A.F. Korobeynikov. – Tomsk: TPU, 2009. – 253 s.

Portnov B.C. Svyaz' magnitnoy vospriimchivosti magnetitovykh rud s termodinamicheskimi parametrami i soderzhaniem zheleza / V.S. Portnov, V.M. Yurov // Izv. VUZov. Gornyy zhurnal. – 2004. – No 6. – S. 122 – 126.

Portnov B.C. Prognoznye zapasy zhelezorudnykh mestorozhdeniy Kazakhstana / V.S. Portnov, V.M. Yurov // Promyshlennost' Kazakhstana. – 2004. – No 12. – S. 82 – 83.

Ispol'zovanie fizicheskikh svoystv mineralov dlya otsenki zapasov poleznykh iskopaemykh/ Vyzhva S.A., Yurov V.M., Portnov B.C. [i dr.] // Vestnik KarGU. Fizika. – 2011. – No 4(64). – S. 78 – 87.

Portnov B.C., Yurov V.M., Tursunbaeva A.K. Otsenka prognoznykh resursov poleznykh iskopaemykh geofizicheskimi metodami // Fundamental'nye issledovaniya. – 2012. – No 3. – S. 403 – 408.

Goryainov P.M. Samoorganizatsiya mineral'nykh sistem. Sinergeticheskie printsipy geologicheskikh issledovaniy / P.M. Goryainov, G.Yu. Ivanyuk. – M.: GEOS, 2001. – 312 s.

Krylov S.S. Fraktaly v geofizike / S.S. Krylov, N.Yu. Bobrov. – SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2004. – 138 s.

Maksvell Dzh.K. Izbrannye sochineniya po teorii elektromagnitnogo polya / Dzh.K. Maksvell. – M.: Gostekhizdat, 1954.

Zhelezorudnye formatsii Zaural'ya (severnaya chast' Turgayskogo progiba). – Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 1987. – 230 s.

Zhelezorudnye formatsii Zaural'ya (srednyaya i yuzhnaya chasti Turgayskogo progiba). – Sverdlovsk: UNTs AN SSSR. – 1987. – 254 s.

Лицензия Creative Commons