Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

On the building a system of reduction of loss ratio level of coal mines

Salli S.V1, Mamaykin O.R1, Ashcheulova O.M1, Salieiev I.A2

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


2Company “Corum Group”, Kyiv, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(1):41-47


https://doi.org/10.15407/mining08.01.041

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Methodological approaches to the evaluation of system of state power to maintain unprofitable mines are given.


      REFERENCES

Vosproizvodstvo shakhtnogo fonda i investitsionnye protsessy v ugol'noy promyshlennosti Ukrainy: monografiya / [Pivnyak G.G., Amosha A.I., Yashchenko Yu.P. i dr.]. – K.: Naukova dumka, 2004. – 331 s.

Zvyagil'skiy E.L. O neobkhodimosti shirokoy modernizatsii ugol'noy promyshlennosti Ukrainy: monografiya / E.L. Zvyagil'skiy, Yu.S. Zaloznova. – Donetsk: In-t ekonomiki prom-sti NAN Ukrainy, 2013. – 68 s.

Amosha A.I. Sistemnyy analiz shakhty kak ob''ekta investirovaniya: monografiya / [Amosha A.I., Il'yashov M.A., Salli V.I.]. – Donetsk: In-t ekonomiki prom- sti NAN Ukrainy, 2002. – 68 s.

Babitskiy A.F. Sotsial. Zakony i teoriya ekonomicheskikh protsessov nastoyashchego i budushchego: monografiya / A.F. Babitskiy. – K.: MAUP, 2005. – 496 s.

Raykhel' B.L. Ekonomicheskaya otsenka ugol'nykh mestorozhdeniy / B.L. Raykhel'. – M.: Nedra, 1979. – 224 s.

Лицензия Creative Commons