Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Оn the question of rock leaving in worked-out area of coal mines

Bondarenko V.I1, Ruskykh V.V1, Yarkovych А.I1, Malashkevych D.S1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(1):19-24


https://doi.org/10.15407/mining08.01.019

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Characteristic of waste dumps that built as a result of industrial activity of Western Donbass mines is given. Sources of rock obtaining in mines are analyzed. Comparative evaluation of rock volume obtaining and space volumes for its placement is scrutinized.


      REFERENCES

Bondarenko V.I. New technique of coal mining very thin seams with leaving rock in mine / Bondarenko V.I., Vivcharenko A.V., Yarkovych A.I. // Szkola Eksplotacji Podziemnej. – Krakow, Poland, 2013.

Podatkovyi kodeks Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2011. – No 13 – 14, No 15 – 16, No 17, st. 112.

Ekologicheskie aspekty i tekhnologicheskie resheniya otrabotki ves'ma tonkikh ugol'nykh plastov Zapadnogo Donbassa / V.I. Bondarenko, V.I. Sulaev, A.G. Koshka [i dr.] // Shkola podzemnoy razrabotki: materialy VI mezhdunar. nauch.-praktich. konf. – D.: NGU, 2012. – S. 48 – 52.

Yarkovich A.I. Opyt i perspektivy ostavleniya porod v shakhtakh Zapadnogo Donbassa / A.I. Yarkovich, A.V. Malykhin // Rozrobka rodovishch: shchorichn. nauk.-tekhn. zb., 2013. – S. 201 – 205.

Buroshnekovaya vyemka podrabotannykh ugol'nykh plastov / [Bondarenko V.I., Kovalevskaya I.A., Korzh P.P., Simanovich G.A.]. – D.: Sistemnye tekhnologii, 1998. – 155 s.

Лицензия Creative Commons