Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Theoretical research of air circulation through respirator filter insert

Cheberyachko S.І1,Yavorskaya Ye.A1,Cheberyachko Yu.І1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):379-384


https://doi.org/10.15407/mining07.04.379

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Рassing of laminar flow through the filter respirator element is researched. Equation of air movement through it when breathing is obtained.


      REFERENCES

Grachev, V.A. Sredstva individual'noy zashchity organov dykhaniya (SIZOD) [Tekst]: ucheb. posobie / V.A. Grachev, S.V. Sobyur'. – M.: Pozhkniga, 2006. – 288 s.

Kaminskiy, S.L. Osnovy ratsional'noy zashchity organov dykhaniya na proizvodstve [Tekst]: ucheb. posobie / S.L. Kaminskiy – SPb.: Prospekt Nauki. – 2007. – 208 s.

Basmanov, P.I. Sredstva individual'noy zashchity organov dykhaniya [Tekst]: spravochnoe rukovodstvo / P.I. Basmanov, S.L. Kamins'kiy, A.V. Korobeynikov, M.E. Trubitsyna – SPb.: GIPP “Iskusstvo Rossii”, 2002. – 399 s.

Uzhov, V.N. Ochistka promyshlennykh gazov fil'trami / V.N. Uzhov, B.I. Myagkov. – M.: “Khimiya”, 1970. – 320 s.

Sheydegger, A.E. Fizika techeniya zhidkostey cherez poristye sredy / A.E. Sheydegger. – M.: GNTINL, 1960. – 348 s.

Spurnyy, K. Aerozoli [Tekst]: per. s cheshsk. N.V. Ryabova, K.N. Stasya / pod red. K.P. Markova, M.N. Pchel'nikova / K. Spurnyy, Ch. Yekh, B. Sedlachek, O Shtorkh. – M.: Atomizdat, 1964. – 359 s.

Uayt, P. Vysokoeffektivnaya ochistka vozdukha [Tekst]: per. s angl. B.I. Myagkova, V.G. Lapenko / P. Uayt, S. Smit. – M.: Atomizdat, 1967. – 310 s.

Leybenzon, L.S. Dvizhenie prirodnykh zhidkostey v poristoy srede / L.S. Leybenzon. – M.: OGIZ, 1947. – 244 s. Lemb, G. Gidrodinamika [Tekst] / G. Lemb/ pod red. Selezkina N.A. – M.: OGIZ, 1947. – 929 s.

Golin'ko, V.I. Otsenka vliyaniya konstruktsii polumaski odnorazovykh respiratorov na ikh osnovnye pokazateli / V.I. Golin'ko, S.I. Cheberyachko, V.V. Plakhotnik // Naukoviy visnyk NGU. – 2008. – No 7. – S. 69-73.

Лицензия Creative Commons