Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Geological-structured suppositions at development of gas extraction technology from gas hydrates deposits

Maksimova E.А1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):355-360


https://doi.org/10.15407/mining07.04.355

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Identified types of deposits of gas hydrates by geological and structural attributes and lithological composition contains of rocks and the necessity of them into account in developing processes of gas extract


      REFERENCES

Bondarenko, V. Development of gas hydrates in the Black sea / V. Bondarenko, K. Ganushevych, K. Sai, A. Tyshchenko // New geoinformational and technical systems in Mining. – Materials of the V International scientificpractical conference “School of Underground Mining – 2011”. – Dnipropetrovs’k / Yalta, 02-09 October 2011. – Netherlands: CRC Press / Balkema – 2011. – P. 55-59. https://doi.org/10.1201/b11586-11

Bondarenko, V.I. Razrabotka mestorozhdeniy gazovykh gidratov Chernomorskoy vpadiny – aktual'naya zadacha v sovremennom poiske al'ternativnykh istochnikov energii na territorii Ukrainy [Tekst] / V.I. Bondarenko, E.A. Maksimova // Materialy VI mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. “Shkola podzemnoy razrabotki”, 24-28 veresnya 2012 r. – Dnepropetrovsk: NGU, 2012. – S. 294-298.

Bondarenko, V. Gas hydrate deposits of the black Sea's trough: currency and features of development / V. Bondarenko, Maksymova E., K. Ganushevych, K. Sai // Materiały Konferencyjne “Szkoła Eksploatacji Podziemnej”, 18-22 lutego 2013. – Krakow: Katedra Gornictwa Podziemnego. – P. 66-69.

Dallimore, S. Scientific Results from JAPEX / JNOC / GSC Mallik 2L-38 Gas Hydrate research Well / S. Dallimore, T. Collett, T. Uchida. – Canada: Geological survey of Canada, Bulletin, 1999. – 403 p.

Zvezdin, V.G. Neftepromyslovaya geologiya [Tekst]: ucheb. posobie / V.G. Zvezdin. – Permskiy gosudarstvennyy universitet, 2007. – S. 45-49. Konyukhov, A.I. Mirovoy okean i global'nye poyasa neftegazonakopleniya [Tekst] / A.I. Konyukhov // Geologiya moreĭ i okeanov: materialy XVIII Mezhdunar. nauch. konf. (Shkoly) po morskoy geologii, 16-20 noyabrya 2009. – T. II. – M., 2009. – S. 61-64.

Konyukhov, A.I. Okrainy kontinentov – global'nye poyasa neftegazonakopleniya [Tekst] / A.I. Konyukhov // Litologiya i poleznye iskopaemye. – 2009. – No 6. – S. 563-582.

Yurkova, R.M. Abiogennye istochniki uglevodorodnykh flyuidov dlya formirovaniya zalezhey nefti i gazogidratov v Okhotskom more [Tekst] / R.M. Yurkova, B.I. Voronin // Geologiya moreĭ i okeanov: materialy XVIII Mezhdunar. nauch. konf. (Shkoly) po morskoy geologii, 16-20 noyabrya 2009. – T. II. – M., 2009. – S. 120-122.

Лицензия Creative Commons