Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Analysis of the causes and consequences of soil salinization in mining regions

Lavrik М.О1,Pavlychenko А.V1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):427-431


https://doi.org/10.15407/mining07.04.427

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The main causes and effects of soil salinization are analyzed. The features of the mining influence on the character and level of soil salinity are described. The measures to reduce salinity degree of soils in the mining areas are proposed.


      REFERENCES

Lopatovskaya, O.G. Melioratsiya pochv. Zasolennye pochvy [Tekst]: ucheb. posobie / O.G. Lopatovskaya, A.A. Sugachenko. – Irkutsk: Izd-vo Irkut. gos. un-ta, 2010. – 101 s.

Kazakova, L.A. Kompleksnaya melioratsiya oroshaemykh solontsovykh i zasolennykh pochv Nizhnego Povolzh'ya [Tekst]: dis. … d-ra biol. nauk / L.A. Kazakova. – Volgograd, 2007. – 319 s.

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2011 rotsi. – K.: Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy, LAT & K. – 2012. – 258 s.

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Dnipropetrovskii oblasti za 2010 rik. Derzhavne upravlinnia okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Dnipropetrovskii oblasti. Dnipropetrovsk. – 2011. – 195 s.

Androkhanov, V.A. Pochvy tekhnogennykh landshaftov: genezis i evolyutsiya [Tekst] / V.A. Androkhanov, V.M. Kulipina, V.M. Kurachev. – Novosibirsk: SO RAN, 2004. – 151 s.

Lavrik, M.O. Geoekologicheskie posledstviya vedeniya ugledobychi dlya pochv Zapadnogo Donbassa [Tekst] / M.O. Lavrik // Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. –2009. – T.5. – No 12. – S. 278-285.

Pevzner, M.E. Gornoe delo i okhrana okruzhayushchey sredy [Tekst]: ucheb. / M.E. Pevzner, A.A. Malyshev, A.D. Mel'kov, V.P. Ushan'. – 3-e izd. – M.: MGGU, 2001. – 300 s.

Лицензия Creative Commons