Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research of transformation processes of watersoluble forms of heavy metals during detoxication of industrial waste by natural sorbents

Biletzkaya V.А1,Yatzechko N.Ye1,Pavlychenko А.V2

1Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

2National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):409-413


https://doi.org/10.15407/mining07.04.409

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The gross of heavy metals active forms substance into thermal processing of solid waste are estimated. The priority metals and pollutants are determined. The comprehensive study of water-soluble forms transformation processes of heavy metals in sediment ash interaction is completed. It is shown that the process of sorption immobilization leads to a significant reduction of active forms of heavy metals in the waste.


      REFERENCES

Sumatokhina, I.M. Promyslovi vidkhody yak chynnyk stanu ekolohichnoi bezpeky rehionu: otsinka, kartohrafiia, upravlinnia [Tekst] / I.M. Sumatokhina, N.M. Duk, O.A. Shevchenko // Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti. – K., 2008. – No 1. – S. 69-75.

Smetakin, A.I. Zashchita okruzhayushchey sredy ot otkhodov proizvodstva i potrebleniya [Tekst]: uch. posobie dlya stud. VUZov / A.I. Smetakin. – K., 2000. – 134 s.

Sevrikov, V.V. Sostoyanie tekhnogennoy bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti v Ukraine i perspektivy ee uluchsheniya [Tekst] / V.V. Sevrikov // Ekologіya dovkіllya. – K., 2007. – No 5. – S. 56-66.

Gritsenko, A.V. Tekhnologicheskie osnovy promyshlennoy pererabotki otkhodov megapolisa [Tekst] / A.V. Gritsenko, N.P. Gorakh [i dr.]. – Kh.: KhNADU, 2005. – 339 s.

Arinushkina, E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv [Tekst] / E.V. Arinushkina. – M.: Izd-vo MGU, 1970. – 487 s.

Лицензия Creative Commons