Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Energy saving technology of coalmine methane utilization

Semenenko Ye.V1,Dyakun I.L1

1M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):337-343


https://doi.org/10.15407/mining07.04.337

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The design procedure of scheme of coal mine methane utilization is offered, which is based on the balance equations of methane-air mixture and pure methane consumption, for gas-piston plant with regulation of free air or rock gas delivery in order to ensure the methane-air mixture parameters stipulated by safety regulations.


      REFERENCES

Sposob polucheniya metana iz metanovozdushnoy smesi [Tekst]: pat. 2104990 Ros. Federatsiya: MPK6 S 07 S 9/04 / Zozulya A.D.; No 92015010/04; zayavl. 29.12.92; opubl. 20.02.98, Byul. No 16, ch. (II).

Koroleva, V.N. Izvlechenie i utilizatsiya shakhtnogo metana [Tekst] / V.N. Koroleva. – M.: Izd-vo MGGU, 2004. – 286 s.

Bulat, A.F. Napravleniya energotekhnologicheskoy pererabotki metana ugol'nykh mestorozhdeniy [Tekst] / A.F. Bulat, I.F. Chemeris // Geotekhnicheskaya mekhanika: mezhved. sb. nauch. tr. – Dnepropetrovsk: IGTM NAN Ukrainy, 2005. – Vyp. 32. – S. 67-74.

Bulat, A.F. Nauchno-tekhnicheskie osnovy sozdaniya shakhtnykh kogeneratsionnykh energeticheskikh kompleksov [Tekst] / A.F. Bulat, I.F. Chemeris. – K.: Naukova dumka, 2006. – 176 s.

Bulat, A.F. K probleme energotekhnologicheskoy pererabotki metana ugol'nykh mestorozhdeniy [Tekst] / A.F. Bulat, I.F. Chemeris // Ugol' Ukrainy. – 2002.– No 5. – S. 6-9.

Bulat, A.F. Energosberegayushchaya tekhnologiya utilizatsii shakhtnogo metana [Tekst] / A.F. Bulat, I.F. Chemeris // Kompressornoe i energeticheskoe mashinostroenie. – 2008. – No 2(12). – S.38-41.

Shchekin, V.I. Ustanovka dlya utilizatsii shakhtnogo metana [Tekst] / V.I. Shchekin // Ugol'. – 1985. – No 10. – S. 17-19.

Bulat, A.F. Tekhniko-ekonomicheskie aspekty utilizatsii shakhtnogo metana v gazodizel'generatornykh ustanovkakh [Tekst] / A.F. Bulat, I.F. Chemeris // Geotekhnicheskaya mekhanika: mezhved. sb. nauch. tr. – Dnepropetrovsk: IGTM NAN Ukrainy, 2000. – Vyp. 17. – S. 19-23.

Bulat, A.F. Tekhniko-ekonomichni aspekty pererobky nyzkosortnoho vuhillia ta shakhtnoho metanu u teploenerhetychnykh kompleksakh na bazi vuhlevydobuvnykh pidpryiemstv [Tekst] / A.F. Bulat, Y.F. Chemerys // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. – 2000. – No 4. – S. 88-94.

Chemeris, I.F. Issledovanie vliyaniya kontsentratsii metanovozdushnoy smesi na pokazateli raboty kogeneratsionnykh energeticheskikh moduley [Tekst] / I.F. Chemeris // Geotekhnicheskaya mekhanika: mezhved. sb. nauch. tr. – Dnepropetrovsk: IGTM NAN Ukrainy, 2005. – Vyp. 56. – S. 77-86.

Лицензия Creative Commons