Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Mine workings planning for mine field development inside geoinformation system K-MINE

Nazarenko М.V1,Khomenko S.А1,Sholokh S.М2

1PE “Kryvbasacademinvest”, Kryvyi Rih, Ukraine

2Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(3):255-259


https://doi.org/10.15407/mining07.03.255

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Methodology of planning of the preparatory-threaded making of the mine field is examined with the use of possibilities of the geographic information system of K-MINE.


      REFERENCES

Milekhin, G.G. Vskrytie i podgotovka rudnykh mestorozhdeniy [Tekst]: ucheb. posobie po distsipline “Vskrytie i podgotovka rudnykh mestorozhdeniy” dlya spetsial'nosti 090200 “Podzemnaya razrabotka mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh” / G.G. Milekhin. − M.: Izd-vo MGTU, 2004. – 113 s.

Geoinformatsionnaya sistema (GIS) K-MINE [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : URL :http: //kai.com.ua/ razrabotki/gis-k-mine. – Nazvanie s ekrana.

Merkulov, A.V. Proektirovanie pasportov burovzryvnykh rabot pri prokhodke gornykh vyrabotok [Tekst]: ucheb. posobie / A.V. Merkulov, Yu.A. Sil'chenko, V.A. Skorikov. – Novocherkassk, 2003.

Лицензия Creative Commons