Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research of geomechanics processes during interchamber pillar development with two floor height

Russkikh V.V1,Zubko S.А2,Karapa I.А2, Yavorskiy А.V1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

2PJSC “Zaporozhye Iron Ore Plant”, Mala Bilozerka, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(3):247-254


https://doi.org/10.15407/mining07.03.247

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The research of deformation processes of the rock mass adjacent to the worked-out areas during working interchamber pillars with height of two levels laid down between the chambers at 640-840 m is conducted on models of equivalent materials.


      REFERENCES

Kuznetsov, G.N. Modelirovanie proyavleniy gornogo davleniya [Tekst] / G.N. Kuznetsov, M.N. Bud'ko, Yu.N. Vasil'yev, M.F. Shklyarskiy, G.G. Yurevich. – L: Nedra, 1968. – 280 s.

Kozina, A.M. Metodicheskoe rukovodstvo po podboru i ispytaniyu ekvivalentnykh materialov dlya modelirovaniya [Tekst] / A.M. Kozina, E.P. Rutkovskaya. – M: IGD im. Skochinskogo, 1973. – 23 s.

Kozina, A.M. Metodicheskoe rukovodstvo po formovke i otrabotke krupnomasshtabnykh modeley iz ekvivalentnykh materialov [Tekst] / A.M. Kozina. – M: IGD im. Skochinskogo, 1975. – 35 s.

Metodicheskie ukazaniya po issledovaniyu proyavleniy gornogo davleniya na modelyakh iz ekvivalentnykh materialov. – L: VNIMI, 1976. - 37s.

Лицензия Creative Commons