Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Technology planning and calculation of processes parameters of complex hydro-pneumatic impact on coal seams

Pavlysh V.N1,Grebyonkina А.S1,Ryabichev V.D2,Grebyonkin S.S2

1Donetsk National Technical University DonNTU, Donetsk, Ukraine

2East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Sievierodonetsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(2):147-152


https://doi.org/10.15407/mining07.02.147

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The problem of perfection of technology of action on coal stratums in order to control of their status for prevention of dangerous phenomenon during underground coal extraction is considered. The joint application of hydraulic and pneumatic action as a way of reduction of gas and dust extraction is proposed.


      REFERENCES

Skochinskiy, A.A. Nagnetanie vody v ugol'nyy plast kak effektivnoe sredstvo snizheniya pyleobrazovaniya pri vyemke uglya [Tekst] / A.A. Skochinskiy // Ugol', 1956. – No 8. – S. 31-34.

DNAOP 1.1.30-1.KhKh-04. Bezopasnoe vedenie gornykh rabot na plastakh, sklonnykh k gazodinamicheskim yavleniyam (1-ya redaktsiya) [Tekst]. – K.: Mintopenergo Ukrainy, 2004. – 268 s.

Pavlysh, V.N. Fiziko-tekhnicheskie osnovy protsessov gidravlicheskogo vozdeystviya na ugol'nye plasty [Tekst]: monografiya / V.N. Pavlysh, S.S. Grebenkin. – Donetsk: “VIK”, 2006. – 269 s.

Лицензия Creative Commons