Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Estimation of mine working reliability at controlling support loaded capability

Gayko G.I1,Gorbatova L.А1

11Donbass State Technical University, Alchevsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(2):131-136


https://doi.org/10.15407/mining07.02.131

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      On results mine researches dependence of stability index of the main and development workings is got on their general extent. Influence of the generalized index of workings’ stability is set on the relative monthly longwall’s power. Nonlinear dependence of relative prime price of coal is set on general length of the supported workings.


      REFERENCES

Haiko, H.I. Konstruktsii kriplennia pidzemnykh sporud [Tekst]: navch. Posibnyk / H.I. Haiko. – Alchevsk: DonDTU, 2006. – 133 s.

Shashenko, A.N. Nekotorye zadachi statisticheskoy geomekhaniki [Tekst] / A.N. Shashenko, S.B. Tulub, E.A. Sdvizhkova. – K.: vid-vo un-tu “Pul'sari”, 2002. – 304 s.

Korchak, A.V. Metodologiya proektirovaniya stroitel'stva podzemnykh sooruzheniy [Tekst]. – M.: Nedra kommyunikeyshns LTD, 2001. – 416 s.

Gayko, G. Method for drifting the headings with reliable reserved support / G.Gayko, L. Gorbatowa //Gornictvo i Geoinzynieria, rok 34, zeszyt 2. – Krakow: AGH, 2010. – P. 283-287.

Gayko, G.I. Uchet funktsional'noy otvetstvennosti vyrabotok pri proektirovanii shakhtnoy krepi [Tekst] / G.I. Gayko, V.N. Okalelov // Ugol' Ukrainy, 2001. – No 6. – S. 39-40.

Akimov, V.A. Nadezhnost' tekhnicheskikh sistem i tekhnogennyy risk [Tekst] / V.A. Akimov, V.L. Lapin, V.M. Popov, V.A. Puchkov, V.I. Tomakov, M.I. Faleev. – M.: ZAO FID “Delovoy ekspress”, 2002. – 368 s.

Kozlov, B.A. Spravochnik po raschetu nadezhnosti apparatury radioelektroniki i avtomatiki [Tekst] B.A. Kozlov, I.A. Ushakov. – M.: Sovetskoe radio, 1975. – 472 s.

Bolotin, V.V. Primenenie metodov teorii veroyatnostey i teorii nadezhnosti v raschetakh sooruzheniy [Tekst] / V.V. Bolotin. – M.: Izd-vo lit-ry po str-vu, 1971. – 256 s.

Лицензия Creative Commons