Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Determination of pipes operating parameters for drainage boreholes underground drilling

Sirik V.F1, Rastzvetaev V.А2,Dudlya Ye.Ye2

1LLC “Dnepropetrovsk Drilling Equipment Plant”, Dnipropetrovsk, Ukraine

2National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(2):207-214


https://doi.org/10.15407/mining07.02.207

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Drill pipe test main purpose is estimating performance parameters: strain load limit, strength of welded seam, drill string durability, wear resistance. Limit load criteria is material yield strength [σm], load factor K = 1,5.


      REFERENCES

GOST 5286-75. Zamki dlya buril'nykh trub [Tekst]. – M.: Izdatel'stvo standartov, 1976. – 24 s.

GOST R 51245-99. Truby buril'nye stal'nye universal'nye. Obshchie tekhnicheskie usloviya [Tekst]. – M.: Gosstandart Rossii. – 12 s.

Dudlya, N.A. Buril'nye truby geologorazvedochnogo sortamenta [Tekst]: monografiya / N.A. Dudlya, G.N. Viktorov, G.N. Kirichenko, I.R. Ostrovskiy. – Dneprodzerzhinsk: Izdatel'skiy dom “Andrey”, 2007. – 207 s.

Kalavin, A.I. Dobycha poleznykh iskopaemykh podzemnym vyshchelachivaniem [Tekst] / A.I. Kalavin. – M.: Atomizdat, 1996. – 369 s.

Sirik, V.F. Dudlya, N.A., Rastsvetaev, V.A., Morozova, T.I. Testing joints of drilling pipes. XVI // International scientific-technical conference “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons”, 22-24.10.2012 Hotel Permon, The High Tatras, Slovakia. – P. 149-154.

Gosgortekhnadzor Rossii. “Pravila bezopasnosti v neftyanoy i gazovoy promyshlennosti”. Utverzhdeny Gosgortekhnad zorom Rossii 14.12.1992. – M.: NPO OBT, 1993. – 130 s.

Mysliuk, M.A. Burinnia sverdlovyn. Tom I. Zahalni vidomosti. Burovi ustanovky. Obladnannia i instrument [Tekst] / M.A. Mysliuk, I.I. Riabchych, R.S. Yaremiichuk. – K.: “Interpres LTD”, 2002. – 540 s.

Лицензия Creative Commons