Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Experience and prospects of leaving rock in western Donbass Mines

Yarkovich А.I1,Malykhin A.V2

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

2Shevchenkivska administration, Kyiv, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(2):201-205


https://doi.org/10.15407/mining07.02.201

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The experience of filling works in the coal mines of Ukraine is analyzed. Schemes transportation of rocks in conventional and selective coal technology is represented. The variant of placing rocks in the goaf of working faces and development workings is proposed.


      REFERENCES

Bondarenko, V.I. Ekologicheskie aspekty i tekhnologicheskie resheniya otrabotki ves'ma tonkikh ugol'nykh plastov Zapadnogo Donbassa [Tekst] / V.I. Bondarenko, V.I. Sulaev, A.G. Koshka, A.A. Gayday, A.I. Yarkovich // Materialy VI mezhdunar. nauch.-prakt. konf. “Shkola podzemnoy razrabotki”. – Dnepropetrovsk: NGU, 2012. – S. 48-52.

TITAN-1: Rabota [Elektronnyy resurs] / Yasinovatskiy mashinostroitel'nyy zavod. – Rezhim dostupa: www/URL: http://www.jscymz.com/rus/products/categ 152 /prod165/video.htm/.

Sulaev, V.I. Obosnovanie parametrov tekhnologii otrabotki tonkikh plastov s zakladkoy prisekaemykh porod v vyrabotannoe prostranstvo [Tekst]: avtoref. dis. kand. tekhn. nauk: 05.15.02 / V.I. Sulaev; [GGA Ukrainy]. – Dnepropetrovsk, 1995. – 16 s.

Лицензия Creative Commons