Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Geological factors of geodynamic effects manifestation in Japan coal mines

Savchyk V.S1,Prikhodchenko V.F1,Buzilo V.I1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(2):193-199


https://doi.org/10.15407/mining07.02.193

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Data are given about results of investigations on influence geological factors on development of geotectonic processes in coals mines of Japan.


      REFERENCES

Matveev, A.K. Ugol'nye mestorozhdeniya zarubezhnykh stran [Tekst] / A.K. Matveev. – M.: Nedra, 1966. – T. 1. – 460 s.

Yaponiya. Gornaya entsiklopediya [Tekst]. – M., 1991. – T. 5. – S. 532-540.

Udzikhira, M. Geologicheskie issledovaniya vnezapnykh vybrosov uglya i gaza na ugol'nykh mestorozhdeniyakh o. Khokkaydo Nikhon koge kaysey [Tekst] / M. Udzikhira, K. Khasimoto. – 1974. – T. 90. – S. 585-594.

Biryukov, Yu.V. Termicheskaya destruktsiya spekayushchikhsya ugley [Tekst] / Yu.V. Biryukov. – M. Metallurgiya, 1980. – 119 s.

Instruktsiya po bezopasnomu vedeniyu gornykh rabot na plastakh opasnykh po vnezapnykh vybrosam uglya, porod i gaza [Tekst]. – M.: Nedra, 1989. – 159 s.

Лицензия Creative Commons