Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Resource-saving mine workings supports for development on deep depth

Kirichenko V.Ya1

1LLC West Donbass Research and Production Center “Geomechanics”, Pavlohrad, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(1):49-57


https://doi.org/10.15407/mining07.01.049

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Current trends in support of mine workings with increasing depth, and geo-mechanical design requirements for strain-power characteristics support for hard geological conditions are considered. Priority parameters of availability support and determined the effective intervals required deformation-force characteristics to reduce steel intensity of mine workings is proved. The design features and the basic parameters of supports new technological level ovoid design are given. The results of industrial application ovoid roof supports for deep mines of Ukraine are presented.


      REFERENCES

Kirichenko, V.Ya. Tendentsii razvitiya sredstv krepleniya podgotovitel'nykh vyrabotok na ugol'nykh shakhtakh Ukrainy [Tekst]: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. “Shkola podzemnoy razrabotki”, Yalta / V.Ya. Kirichenko, V.I. Bondarenko. – Dnepropetrovsk: NGU, 2011. – S. 75-80.

Litvinskiy, G.G. Stal'nye ramnye krepi gornykh vyrabotok [Tekst] / G.G. Litvinskiy, G.I. Gayko, N.I. Kuldyrkaev. − K.: Tekhnika, 1999. – 216 s.

Vivcharenko, A.V. Strategiya razvitiya ugol'noy otrasli Ukrainy [Tekst]: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. “Shkola podzemnoy razrabotki”, Yalta /A.V. Vivcharenko. – Dnepropetrovsk: NGU, 2011. – S. 3-9.

Liberman, Yu.M. Davlenie na krep' kapital'nykh vyrabotok [Tekst] / Yu.M. Liberman. – M.: Nauka, 1969. – 248 s.

PiVinogradov, V.V. Geomekhanika upravleniya sostoyaniem massiva vblizi gornykh vyrabotok [Tekst] / V.V. Vinogradov. – K.: Naukova dumka, 1989. – 192 s.

Kirichenko, V.Ya. Mekhaniko-matematicheskoe modelirovanie raschetnoy skhemy smeshcheniya porodnogo kontura i opredelenie davleniya na krep' gornoy vyrabotki [Tekst] / V.Ya. Kirichenko // Geotekhnicheskaya mekhanika. – Dnepropetrovsk: IGTM NAN Ukrainy. – 2011. – No 93. – S. 45-55.

Ruppeneyt, K.V. Nekotorye voprosy mekhaniki gornykh porod [Tekst] / K.V. Ruppeneyt. − M.: Ugletekhizdat, 1954. – 384 s.

Markovich, B.A. Shakhtnaya metallicheskaya krep' i sposoby ee massovogo proizvodstva [Tekst] / B.A. Markovich. – M: Nedra, – 1974. – 120 s.

Лицензия Creative Commons