Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Development of mining education of Russia and Ukraine in XXI century

Melnik V.V1,Grebyonkin S.S2

1Moscow State Mining University, Moscow, Russia

2East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Luhansk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(1):87-92


https://doi.org/10.15407/mining07.01.087

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      In the article in detail experience of teaching of technology of underground development of coal beds is generalized in difficult terms them working off (steep and steeply sloping layers of Кuzbas and Donbas), and also modern experience of their book-mark. Material of the article is based on two train aid for mining Institutions of higher learning of Russia and Ukraine.


      REFERENCES

Grebenkin, S.S. Podzemnaya razrabotka plastovykh mestorozhdeniy s krutym (krutonaklonnym) zaleganiem plastov [Tekst]: ucheb. posobie / S.S. Grebenkin, V.V. Mel'nik, V.I. Bondarenko i dr.; pod obshch. red. S.S. Grebenkina i V.V. Mel'nika. – Donetsk: VIK, 2012. – 819 s.

Grebenkin, S.S. Tekhnologiya podzemnoy razrabotki krutykh i krutonaklonnykh ugol'nykh plastov Donbassa [Tekst] / S.S. Grebenkin, A.I. Il'in, A.D. Doronin i dr. – Donetsk: Lebed', Region, 1998. – 380 s.

Radul, V.A. Obosnovanie parametrov beztselikovoy podgotovki krutykh ugol'nykh plastov na glubinakh svyshe tysyachi metrov [Tekst]: dis. … kand. tekhn. nauk / V.A. Radul. – Dnepropetrovsk, 2012. – NGU. – 166 s.

Grebenkin, S.S. Progressivnye tekhnologii podzemnoy otrabotki zapasov mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh s zakladkoy vyrabotannykh prostranstv [Tekst]: ucheb. posobie / S.S. Grebenkin, V.V. Mel'nik, V.I. Bondarenko i dr.; pod obshch. red. S.S. Grebenkina i V.V. Mel'nika. – Donetsk: VIK, 2013. – 751 s.

Лицензия Creative Commons